Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Położenie dywanika asfaltowego na ul. Sowińskiego w Braniewie Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505779
  Położenie dywanika asfaltowego na ul. Sowińskiego w Braniewie

Braniewo, 2014.03.10.

 

 

 

 

 

WI.7021.1.11.2014.A.T.

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do skadania ofert

 

Prosz o zoenie oferty na pooenie dywanika asfaltowego na ul. Sowiskiego w Braniewie. Szeroko jezdni 5,00 m, dugo ok. 300,00 m.

 

Zakres robt obejmuje:

1.Usunicie betonowych progw umoliwiajcych wjazd na chodnik – ok. 80,00 mb.

2.Regulacja krat studzienek ciekowych kanalizacji deszczowej - 3 szt. 

3.Czyszczenie nawierzchni jezdni z usuniciem zanieczyszcze – ok. 1.500,00 m2

4.Wyrwnanie nawierzchni  jezdni mieszank mineralno - bitumiczn do wymaganego profilu – ok. 1.500,00 m2.

5.Uoenie warstwy z mieszanek mineralno – bitumicznych – grubo po zagszczeniu 3 cm.

Przed zoeniem oferty prosz o zapoznanie si z zakresem robt w terenie.

Jedynym kryterium przy wyborze oferty bdzie jej cena.

Dodatkowe informacje w tej sprawie mona uzyska w Urzdzie Miasta Braniewa. Spraw prowadzi Antoni Tucki tel. 55 644 0107.

W ofercie naley poda cen netto i cen brutto za wykonanie ww. zadania. Ofert prosz skada w zamknitej kopercie z napisem ,,DYWANIK ASFALTOWY – ul. Sowiskiego” w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, do dnia 18.03.2014 roku do godz. 1200. Wymagany termin wykonania robt  - 30.04.2014 roku.  Przekroczenie terminu wykonania robt skutkowa bdzie naliczeniem kary umownej w wysokoci 0,15 % umownej wartoci brutto, za kady dzie opnienia po upywie terminu jw.

Okres gwarancji na wyej wymienione prace – 36 miesicy, liczc od daty  odbioru robt bez uwag.

Osoby fizyczne skadajce ofert zaczaj owiadczenie uczestnika projektu o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - ustawa z dnia 27.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z pn. zm. ).

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji w/w robt, bez podania przyczyn.

 

 

Zaczniki:

1. Mapka z lokalizacj ul. Sowiskiego

2. Wzr owiadczenia

 

 

 

 

Braniewo, 2014.03.19.

 

 

 

 

 

 

 

                                               Informacja dla oferentw

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Braniewa zawiadamia, e w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na pooenie dywanika asfaltowego na ul. Sowiskiego w Braniewie wpyny 4 oferty:

1.Skanska S.A. Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn – 100 pkt.

2. POL-DRG Gdask Sp. z o.o. ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdask – 92,4 pkt.

3. AUTO-MIX Piotr Apanowicz ul. Mickiewicza 7/7, 82300 Elblg – 73,6 pkt.

4. Przedsibiorstwo Robt Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Braniewie ul. Wiejska 16, 14-500 Braniewo – 72,4 pkt.          

Wybrana zostaa oferta: Skanska S.A. Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn

Termin zawarcia umowy  - 25.03.2014 roku. 

 

 

 

 lp.zacznik:
1ul sowinkiego.pdf
2Oświadczenie dot danych osobowych.doc
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Antoni Tuckidata wytworzenia informacji publicznej:
2014-03-19

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Położenie dywanika asfaltowego na ul. Sowińskiego w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk19.03.2014, 12:21 CETinformacja dla oferentów
Anna Kroczyk10.03.2014, 12:48 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.