Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2013 > XXXI sesja Rady Miejskiej z 17.12.2013r. > Uchwała Nr XXXI/211/13 zmieniająca uchwałę Nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osob Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560480
  Uchwała Nr XXXI/215/13 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2014 rok
  Uchwała Nr XXXI/216/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2014-2018
  Uchwała Nr XXXI/217/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Braniewie przy ul. Portowej stanowiącej działkę nr 197/1 w obrębie 4 dla Stowarzyszenia Lok
  Uchwała Nr XXXI/218/13 w sprawie poparcia stanowiska z dnia 26.09.2013r. Lokalnych Grup Rybackich oraz Lokalnych Grup Działania z województwa warmińsko-mazurskiego

  Uchwała Nr XXXI/211/13 zmieniająca uchwałę Nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osob

 

Uchwaa Nr XXXI/211/13 zmieniajca uchwa Nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk, przedszkoli i placwek owiatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne ni jednostka samorzdu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Braniewa oraz trybu i zakresu kontroli prawidowoci ich wykorzystania

Tre uchway wraz z zacznikiem do pobrania w formacie PDF



lp.zacznik:
1uchwała nr XXXI-211-13 Rady Miejskiej w Braniewie.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Mariola Krawczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2013-12-30

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXI/211/13 zmieniająca uchwałę Nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osob”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk30.12.2013, 13:56 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.