Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Sprawozdania roczne i półroczne z wykonania budżetu > Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477696
  Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Zarzdzenie Nr 113/2013

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 20 sierpnia 2013r.

 

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa

 za I procze 2013r.

 

 

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych   (tekst jednolity: DZ.U. z 2013r, poz.885 z p. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

 

1

Przyjmuje si informacj o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze 2013 roku zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

 

2

Postanawia si  informacj o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze 2013 roku przedstawi najpniej do 31 sierpnia 2013r:

a)   Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,

b)   Radzie Miejskiej w Braniewie . 

 

3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania i podlega ogoszeniu.

 

 

 

 

 

 lp.zacznik:
1Zał.nr 1 do Zarządzenia w sprawie informacji o przebiegu wykonania z wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.pdf
2Spis treści.pdf
3I.Budżet miasta - plan i wykonanie - 2013.pdf
4II. Dochody budżetu miasta 2013.pdf
5III.Wydatki budżetu miasta.pdf
6IV. Nadwyżka deficyt budżetu 2013.pdf
7V. Zobowiązania finansowe Miasta Braniewa na 30.06.2013.pdf
8VI.Wydatki inwetycyjne I pół 2013.pdf
9VII. Zadania zlecone.pdf
10VIII. Dochody własne jednostek budżetowych 2013.pdf
11IX.. Zadania własne zlecone pomiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2013.pdf
12X.Dotacje dla placówek oświatowych 2013.pdf
13XI. Dotacje z jst 2013.pdf
14XII.Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych-30.06.pdf
15XIII. Wnioski dotczące przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013r.pdf
16zal nr1.pdf
17zal nr1a.pdf
18zal nr1b.pdf
19zal nr1c.pdf
20zal nr1d.pdf
21zal nr1e.pdf
22zal nr1f.pdf
23zal nr2g.pdf
24zal nr1h.pdf
25zal nr1i.pdf
26zal nr2.pdf
27zal nr2a.pdf
28zal nr2b.pdf
29zal nr2c.pdf
30zal nr2d.pdf
31zal nr2e.pdf
32zal nr2f.pdf
33zal nr2g.pdf
34zal nr2h.pdf
35zal nr2i.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Iwona Kilarskadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-08-23

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.09.2013, 22:14 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.