Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XXV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2004r. > Uchwała Nr XXV/118/04 Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6528064
  Uchwała Nr XXV/122/04
  Uchwała Nr XXV/123/04
  Uchwała Nr XXV/124/04

  Uchwała Nr XXV/118/04

 

Uchwaa Nr XXV/118/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 29 grudnia 2004r.w sprawie: zmian budetu miasta na 2004 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1  1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2004 uchwalonego uchwa Nr XIV/70/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie budetu miasta na 2004r. poprzez:

  1. zwikszenie dochodw budetu miasta o kwot 5 657 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

  2. zwikszenie planu wydatkw o kwot 8 487 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway,

  3. zmniejszenie planu wydatkw o kwot 2 830 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.


2. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 27 655 602 z,

  2. plan wydatkw ogem – 27 421 434 z,

  3. nadwyka budetu – 234 168 z.2Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1XXV-118-04 zał.nr1.pdf
2XXV-118-04 zał.nr2.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXV/118/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
12.01.2005, 11:28 CETdodanie załączników
12.01.2005, 09:39 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXV/118/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.