Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona środowiska > Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o OOŚ Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535258
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o OOŚ

BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

 

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska ( t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ) oraz  art  49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postpowania administracyjnego ( (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 267 )

 

 

 

PODAJ DO PUBLICZNEJ WIADOMOCI

 

 

            informacj o wszczciu postpowania koczcego si wydaniem decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na

 ,, Realizacji Stacji demontau wyeksploatowanych pojazdw, zakadu przetwarzania zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzenia odzysku odpadw tworzyw sztucznych i zbierania odpadw"

 

            Planowane przedsiwzicie  podlega Ocenie Oddziaywania na rodowisko.

            Waciwym organem do wydania decyzji koczcej postpowanie Oceny Oddziaywania na rodowisko jest Burmistrz Miasta Braniewa.

Z wnioskiem oraz wszystkimi innymi dokumentami ( w tym z raportem o oddziaywaniu planowanego przedsiwzicia na rodowisko ) zgromadzonymi w sprawie mona zapozna si w Urzdzie Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. Nr 14 , w kadym dniu roboczym od poniedziaku do pitku, w godzinach od 800  do 1100, w terminie 14 dni od dnia dorczenia niniejszego obwieszczenia, t.j. do 19 sierpnia 2013 r.

Uwagi i wnioski mona wnosi : ustnie do protokou, w formie pisemnej na adres tut. Urzdu ( adres jw.), na numer fax-u 55 243 29 28 i drog elektroniczn na e:mail : sekretariat@braniewo.pl.

Organem waciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskw jest  Burmistrz Miasta Braniewa.

           

 

Z up. BURMISTRZA

Jerzy Maziarz

ZASTPCA BURMISTRZA

           

 

 

 

            Obwieszczenie umieszcza si :

 

-         na tablicach samorzdowych na terenie miasta Braniewa,

-         na tablicy informacyjnej Urzdu Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, ( I pitro )

-         na stronie internetowej  Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie pod adresem www.bip.braniewo.pl

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Janusz Nogaldata wytworzenia informacji publicznej:
2013-08-02

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o OOŚ”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
05.08.2013, 15:16 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.