Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XXIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 grudnia 2004r. > Uchwała Nr XXIV/117/04 Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477775

  Uchwała Nr XXIV/117/04

 

Uchwaa Nr XXIV/117/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 10 grudnia 2004r


w sprawie ustalenia wydatkw zwizanych z realizacj wieloletnich programw inwestycyjnych - zabezpieczenie rodkw niezbdnych na realizacje projektu pt.” III Etap Budowy Braniewskiego Centrum Kultury -Sala Widowiskowo-Kinowa. Rozwj zaplecza kulturowego.”


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 15 91 z p. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:


1

  1. Ustala si przeznaczenie rodkw z budetu miasta Braniewa na wkad wasny w projekcie pt.” III Etap Budowy Braniewskiego Centrum Kultury -Sala Widowiskowo-Kinowa. Rozwj zaplecza kulturowego”, w wysokoci :

w roku 2005 - 406.637 PLN

w roku 2006 – 900.241,18 PLN

  1. Zaplanowana w projekcie budetu na rok 2005 kwota 315.649,35 PLN przeznaczona na realizacj projektu zostaje zwikszona o kwot 90.987 PLN pochodzc z dziau 600 Transport – rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 50.987 PLN oraz dziau 801 Owiata i Wychowanie – rozdzia 80101 Szkoy Podstawowe w kwocie 40.000 PLN – celem zabezpieczenia realizacji inwestycji w okresie I i II kwartau 2005 roku – do momentu refundacji.

2

Ustala si wydatki zwizane z realizacj wieloletnich programw inwestycyjnych zgodnie z zacznikiem nr 1 do uchway.


3

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


4

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.lp.zacznik:
1Załącznik nr 1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXIV/117/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
12.01.2005, 09:29 CETwprowadzenie danych Uchwała Nr XXIV/117/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.