Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2013 > XXVIII sesja Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2013r. > Uchwałę Nr XXVIII/191/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505040
  Uchwałę Nr XXVIII/191/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok


Uchwaa Nr XXVIII/191/13

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 czerwca 2013 r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytuu wykonania budetu miasta za 2012 rok .


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 271 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z pn. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje :

1

Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budetu miasta Braniewa za 2012 rok , sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2012 rok i zapoznaniu si z informacj o stanie mienia komunalnego, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa, opini Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedoonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budetu miasta za 2012 rok oraz opini o przedoonym przez Komisj Rewizyjn wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa - udziela si absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytuu wykonania budetu miasta za 2012 rok .2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia .


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Mariola Krawczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2013-07-02

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwałę Nr XXVIII/191/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk03.07.2013, 09:38 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.