Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Transport > ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNEGO PRZEWOZU OSÓB Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505896
  ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNEGO PRZEWOZU OSÓB

 

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNEGO PRZEWOZU OSB


Nazwa stanowiska:

Inspektor do Spraw Dziaalnoci Gospodarczej


Nazwa dokumentu:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osb.


Wymagane dokumenty:

1. kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osb,

2. proponowany rozkad jazdy uwzgldniajcy przystanki, godziny odjazdw,

3. schemat pocze komunikacyjnych z zaznaczon lini komunikacyjn i przystankami,

4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektw dworcowych i przystankw, dokonanego z ich wacicielem lub zarzdzajcym,

5. zobowizanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdw na tabliczkach przystankowych na przystankach,

6. cennik

7. wykaz pojazdw, z okreleniem ich liczby oraz liczby miejsc, ktrymi wnioskodawca zamierza wykonywa przewozy.


Opaty skarbowe:

-----------------------------------------


Opaty :

- za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osb w krajowym transporcie drogowym:

Do 1 roku 100z

Do 2 lat – 150 z

Do 3 lat- 200 z

Do 4 lat – 250 z

Do 5 lat – 300 z

Patne na konto:

Urzd Miasta w Braniewie

77831300090036900620000090


Termin i sposb zaatwiania:

do 1 miesica


Miejsce zoenia dokumentw:

Urzd Miasta Braniewo pok. Nr 16 lub Nr 17


Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne Stanowisko do Spraw Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej Urzdu Miasta w Braniewie, 14-500 Braniewo ul. Kociuszki 111- I p. pokj 17, tel. 55 6440118, 55 6440126


Tryb odwoawczy:

Organem odwoawczym jest samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Elblgu


Podstawa prawna:

- ustawa Kodeks Postpowania Administracyjnego

- ustawa o transporcie drogowym

- ustawa o opacie skarbowej

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokoci opat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych


 lp.zacznik:
1załącznik -wniosek.doc
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Elżbieta Kropiewnickadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-06-07

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNEGO PRZEWOZU OSÓB”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk07.06.2013, 14:08 CESTuaktualnienie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.