Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Ewidencja Ludności > Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców miasta Braniewa Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6529069
  Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców miasta Braniewa

 

MIEJSCE ZOENIA DOKUMENTW
Urzd Miasta Braniewa
ul.
Kociuszki 111
pokj nr 5
e-mail:
ewidencja.ludnosci@braniewo.pl
godziny pracy:
800 - 1600 poniedziaek
7
00 - 1500 wtorek, roda, czwartek, pitek
............................................................................................................................................................
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTW
- wniosek -
zacznik A oraz zacznik B
- dokument tosamoci
............................................................................................................................................................

OPATY SKARBOWE
Brak
............................................................................................................................................................
OPATY INNE
Brak
............................................................................................................................................................

TERMIN I SPOSB ZAATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.
............................................................................................................................................................

TRYB ODWOAWCZY
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysuguje prawo wniesienia skargi do Sdu Rejonowego w
Braniewie. Skarg wnosi si za porednictwem Burmistrza Miasta Braniewa w terminie 3 dni od dnia dorczenia decyzji.
..............................................................................................................................................................
PODSTAWA PRAWNA
- Art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z pn. zm.)
..............................................................................................................................................................
DODATKOWE INFORMACJE
- Decyzj administracyjn do staego rejestru wyborcw miasta Braniewa mog by wpisane na pisemny wniosek nastpujce osoby:
* nigdzie niezamieszkae, przebywajce stale na terenie miasta
Braniewa,
* stale zamieszkae na terenie miasta
Braniewa bez zameldowania na pobyt stay,
* zamieszkae na terenie miasta
Braniewa pod innym adresem anieli adres ich zameldowania na pobyt stay w Braniewie.
- Obywatele polscy  zameldowani na pobyt stay  w 
Braniewie s wpisywani do staego rejestru wyborcw z urzdu.
- O wpisaniu wyborcy do rejestru niezwocznie zawiadamia si urzd gminy waciwy ze wzgldu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stay w celu skrelenia go z rejestru wyborcw w tej gminie.lp.zacznik:
1Załącznik A.pdf
2Załącznik B.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Monika Osińskadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-05-21

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk21.05.2013, 09:52 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.