Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 listopad 2004r. > Uchwała Nr XXII/109/04 Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535083
  Uchwała Nr XXII/109/04

Uchwaa Nr XXII/109/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 10 listopada 2004r.w sprawie: zmian budetu miasta na 2004 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1


  1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2004 uchwalonego uchwa Nr XIV/70/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie budetu miasta na 2004r. poprzez:

  1. zwikszenie dochodw budetu miasta o kwot 92 000 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

  2. zwikszenie planu wydatkw o kwot 92 000 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway,


2. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 27 283 416 z,

  2. plan wydatkw ogem – 27 049 248 z,

  3. nadwyka budetu – 234 168 z.2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1załącznik1.jpg
2załącznik2.jpg

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXII/109/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
22.12.2004, 14:01 CETUchwała Nr XXII/109/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.