Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XXI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 października 2004r. > Uchwała Nr XXI/105/04 Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535192
  Uchwała Nr XXI/105/04

 

Uchwaa Nr XXI/105/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 padziernika 2004r.w sprawie: zmian budetu miasta na 2004 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1


 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2004 uchwalonego uchwa Nr XIV/70/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie budetu miasta na 2004r. poprzez:

 1. zwikszenie dochodw budetu miasta o kwot 253 753 z zgodnie z zacznikiem

  nr 1 do niniejszej uchway,

 2. zwikszenie planu wydatkw o kwot 427 648 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway,

 3. zmniejszenie planu wydatkw o kwot 173 895 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.


 1. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem – 26 839 215 z,

 2. plan wydatkw ogem – 26 605 047 z,

 3. nadwyka budetu – 234 168 z.

 1. Plan przychodw i wydatkw po zmianach wynosi:

  a) zakadu budetowego – przychody i wydatki w wysokoci 3 203 147 z w tym dotacje z budetu miasta w wysokoci 461 847 z,

  b) rodkw specjalnych – przychody w wysokoci 354 867 z oraz wydatki w wysokoci 375 517 z zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXI/105/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
15.11.2004, 11:14 CETUchwała Nr XXI/105/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.