Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2012 > XXI sesja Rady Miejskiej z dnia 23 października 2012r. > Uchwała Nr XXI/137/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 11 września 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika na Placu Grunwaldu w Braniewie. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503760
  Uchwała Nr XXI/137/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 11 września 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika na Placu Grunwaldu w Braniewie.

 

UCHWAA Nr XXI/137/12


Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 23 padziernika 2012 roku


w sprawie zmiany uchway nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 11 wrzenia 2012 roku w sprawie ustanowienia pomnika na Placu Grunwaldu w Braniewie

Na podstawie przepisu art 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:1


3 uchway Nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 11 wrzenia 2012 roku w sprawie ustanowienia pomnika na Placu Grunwaldu w Braniewie otrzymuje brzmienie: ''Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia”2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Baryckidrukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXI/137/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 11 września 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika na Placu Grunwaldu w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk19.11.2012, 13:07 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.