Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 sierpnia 2004r. > Uchwała Nr XX/102/04 Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535155
  Uchwała Nr XX/102/04

 

Uchwaa Nr XX/102/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 22 wrzenia 2004 r.


zmieniajca uchwa w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Braniewa i uchwalenia regulaminu targowiska.



Na podstawie art.7 ust.1 pkt11 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzdzie gminnym (tekst

jednolity:Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz.1591 z p.zm ) Rada Miejska w Braniewie uchwala co

nastpuje:


1.


W Uchwale Nr.XXXII/155/97 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 1997roku

w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Braniewa i uchwalenia

regulaminu targowiska dodaje si w 1 . pkt 4 w brzmienu:

4. Dopuszcza si sprzeda samochodw uywanych wycznie na placu przy ul. Fromborskiej.


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XX/102/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.10.2004, 13:49 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XX/102/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.