Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 sierpnia 2004r. > Uchwała Nr XX/101/04 Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535095
  Uchwała Nr XX/101/04

 

Uchwaa Nr XX/101/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 22 wrzenia 2004 r.w sprawie ustalenia wysokoci dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Braniewa .Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 oraz z 2002 r.

Nr 23 , poz.220, Nr 62 , poz.558 , Nr 113 , poz.984 , Nr 153 , poz.1271 , Nr 214 poz.1806 , z 2003 r. Nr 8 poz.717 , Nr 162, poz.1568 / oraz 7 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymaga kwalifikacyjnych pracownikw samorzdowych zatrudnionych w urzdach gmin , starostwach powiatowych urzdach marszakowskich / Dz.U. Nr 33 , poz.264 , z 2004 r. Nr 47 , poz.448 / uchwala si , co nastpuje :1


Ustala si Burmistrzowi Miasta Braniewa dodatek specjalny w wysokoci 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego .


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XX/101/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.10.2004, 13:46 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XX/101/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.