Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 sierpnia 2004r. > Uchwała Nr XX/100/04 Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535039
  Uchwała Nr XX/100/04

Uchwaa Nr XX/100/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 22 wrzenia 2004r.
w sprawie zmiany uchway w sprawie zezwolenia na utworzenie rodkw specjalnych w Miejskim Orodku Sportu „Zatoka” w Braniewie
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr 15 z 2003r., poz. 148 z p. zm.) uchwala si co nastpuje:11. W Uchwale Nr XXVI/168/01 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2001r. w sprawie zezwolenia na utworzenie rodkw specjalnych w Miejskim Orodku Sportu „Zatoka” w Braniewie dokonuje si nastpujce zmiany:

  1. w 3 dodaje si punkt 3 o brzmieniu:

koszty remontw biecych obiektw MOS „Zatoka”.2Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XX/100/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.10.2004, 13:37 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XX/100/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.