Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Droga dojazdowa przy ul. Moniuszki (od kładki dla pieszych nad torami kolejowymi do sali gimnastycznej) w Braniewie Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6506064
  Droga dojazdowa przy ul. Moniuszki (od kładki dla pieszych nad torami kolejowymi do sali gimnastycznej) w Braniewie

Braniewo, 2012.0928.


WI.7021.1.77.2012.A.T.


Zaproszenie do skadania ofert
Prosz o zoenie oferty na wykonanie drogi dojazdowej o dugoci 62,00 m, szerokoci 4,50 m, na odcinku od nawierzchni asfaltowej, na wysokoci kadki dla pieszych nad torami kolejowymi, do drogi brukowej przy sali gimnastycznej przy ul. Moniuszki w Braniewie. Zakres robt obejmuje:

1. Roboty ziemne oraz uoeniem rury PCV o rednicy 200 mm na odcinku ok. 60,00 m z rozebraniem i ponownym uoeniem istniejcej nawierzchni brukowej.

2. Wykonanie dwch wpustw ulicznych o rednicy 500 mm z tworzywa sztucznego.

3. Roboty ziemne polegajce na wykonaniu koryta, w odlegoci 4,00 m od siatki, na g 30 cm.

4. Wykonanie awy betonowej i ustawienie krawnikw betonowych 15x30 na dugoci 124, 00 mb.

Podsypka piaskowa o gr. 10 cm.

Podbudowa z betonu B-7,5 o gr. 12cm, bez dylatacji.

Uoenie na podsypce cementowo – piaskowej kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni ok. 279,00 m2.

Zamawiajcy dopuszcza moliwo zoenia oferty alternatywnej na wykonanie nawierzchni drogi z masy asfaltowej.

Wymagane warstwy:

Podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Kruszywo amane gr. 51 cm.

Warstwa wyrwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm.

Warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S lub AC8S gr. 4 cm.

Pozostae warunki ogoszenia bez zmian

Prosz o dokadne zapoznanie si z zakresem robt w terenie, przed zoeniem oferty.

Dodatkowe informacje mona uzyska w Urzdzie Miasta Braniewa. Spraw prowadzi Antoni Tucki tel. 55 644 0107.

Ofert prosz skada w zamknitej kopercie z napisem OFERTA – UL> MONIUSZKI w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa lub poczt na adres: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, do dnia 10.10.2012 roku do godz. 12oo.

W ofercie naley poda cen netto i cen brutto za wykonanie ww. robt. Wykonawca robt zobowizuje si do udzielenia 3-letniej gwarancji na wykonane prace. Wymagany termin wykonania robt - 16.11.2012 roku.

Przekroczenie terminu wykonania robt skutkowa bdzie naliczeniem kary umownej w wysokoci 0,15 % umownej wartoci brutto, za kady dzie opnienia po upywie terminu jw.

W zaczeniu mapka pogldowa.

Wytworzy: Antoni Tucki

28.09.2012 roku.

Braniewo, 2012.10.11.


Informacja dla oferentw

Burmistrz Miasta Braniewa zawiadamia, e w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie drogi dojazdowej przy sali gimnastycznej na ul. Moniuszki w Braniewie wpyny 3 oferty.

1. Oferta Nr 1 – Zakad Brukarski Tadeusz Durejko & Bogdan Liewski ul. Grzybowa 12, 14-500 Braniewo ( 100 pkt )

2. Oferta Nr 2 – Firma ,, JAK-BUD” Jacek Gontarz ul. Wiejska 34, 14-500 Braniewo ( 57,88 pkt )

3. Oferta Nr 3 – P.U.H. Ida Kruszyska ul. Sadowa 18, 14-530 Frombork ( 62,31 pkt )

Wybrana zostaa oferta: Zakad Brukarski Tadeusz Durejko & Bogdan Liewski ul. Grzybowa 12, 14-500 Braniewo.

Termin zawarcia umowy - 16.10.2012 roku.Wytworzy Antoni Tucki

11.10.2012 rokulp.zacznik:
1ul moniuszki.jpg

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Droga dojazdowa przy ul. Moniuszki (od kładki dla pieszych nad torami kolejowymi do sali gimnastycznej) w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk11.10.2012, 13:22 CESTwprowadzenie informacji dla oferentów
28.09.2012, 09:25 CESTdodanie załącznika
28.09.2012, 08:31 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.