Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 sierpnia 2004r. > Porządek obrad Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558032
  Uchwała Nr XX/102/04
  UCHWAŁA Nr XX/103/04
  Uchwała Nr XX/104/04

  Porządek obrad

 

Proponowany porzdek obrad :

 1. Otwarcie obrad.

 2. Zatwierdzenie porzdku obrad.

 3. Zatwierdzenie protokou z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z dziaalnoci midzy sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjcie uchway w sprawie zmian budetu miasta na 2004 rok.

 7. Podjcie uchway w sprawie zmiany uchway w sprawie zezwolenia na utworzenie rodka specjalnego w Miejskim Orodku Sportu ,,Zatoka” w Braniewie.

 8. Podjcie uchway w sprawie ustalenia wysokoci dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Braniewa.

 9. Podjcie uchway zmieniajcej uchwa w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Braniewa i uchwalenia regulaminu targowiska.

 10. Podjcie uchway w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Sportowa-witokrzyska “ w Braniewie.

 11. Podjcie uchway w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,9-Maja” w Braniewie.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 13. Sprawy rne.

 14. Zakoczenie obrad.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Porządek obrad”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
15.11.2004, 13:35 CETwprowadzenie informacji porządek obrad

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.