Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2012 > XVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 29 maja 2012 r. > Uchwała Nr XVII/115/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Braniewo za rok 2011 Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535089
  Uchwała Nr XVII/115/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Braniewo za rok 2011

Uchwaa Nr XVII/115/12
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 29 maja 2012 r.



w sprawie przyjcia oceny zasobw pomocy spoecznej dla Gminy Miasta Braniewo za rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), w zwizku z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 , poz. 1362 z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje:



1

Przyjmuj si ocen zasobw pomocy spoecznej dla Gminy Miasta Braniewo za rok 2011 w brzmieniu zacznika do niniejszej uchway



2

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.



3

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.





Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki

 

 

zacznik do Uchway Nr XVII/115/12 w formacie PDF


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XVII/115/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Braniewo za rok 2011”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
12.08.2012, 19:50 CESTpoprawienie linku do załącznika
12.08.2012, 19:48 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.