Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2012 > XVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 29 maja 2012 r. > Uchwała Nr XVII/114/12 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie służebności gruntowej Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535091
  Uchwała Nr XVII/114/12 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie służebności gruntowej

 

Uchwaa Nr XVII/114/12
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 29 maja 2012 r.


w sprawie wyraenia zgody na zniesienie suebnoci gruntowejNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U Nr 142 poz.1591 z pn. zmianami ) Rada Miejska w Braniewie postanawia:


1.

Wyrazi zgod na nieodpatne zniesienie suebnoci gruntowej, polegajcej na prawie przechodu i przejazdu, ustanowionej na dziace nr 38/8 pooonej w Braniewie w obrbie nr 9, dla ktrej prowadzona jest ksiga wieczysta nr EL1B/00033331/9, bdcej wasnoci Gminy Miasta Braniewa a w uytkowaniu wieczystym Wiesawy i Krzysztofa Murawskich, na rzecz kadoczesnego waciciela i uytkownika wieczystego dziaki nr 38/6


2.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XVII/114/12 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie służebności gruntowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
12.08.2012, 17:58 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.