Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Zaproszenie do składania ofert - wykonanie drogi dojazdowej ul. Moniuszki Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505925
  Zaproszenie do składania ofert - wykonanie drogi dojazdowej ul. Moniuszki

Braniewo, 2012.07.09.ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT

(art.4 pkt 8 ustawy prawo zamwie publicznych)


Prosz o zoenie oferty na wykonanie drogi dojazdowej ( szeroko 4,50 m ) na odcinku od nawierzchni asfaltowej na wysokoci kadki dla pieszych nad torami kolejowymi do drogi brukowej przy sali gimnastycznej ( ok. 62 m ) przy ul. Moniuszki w Braniewie. Zakres robt obejmuje:

1.Roboty ziemne i uoenie rury PCV o 200 mm na odcinku ok. 60 mb. z rozebraniem i ponownym uoeniem istniejcej nawierzchni brukowej.

2. Wykonanie 2 wpustw ulicznych (o 500 mm z tworzywa sztucznego)

3. Roboty ziemne – wykonanie koryta (odlego 4 m od potu) na g. 30 cm

4. Wykonanie awy betonowej i ustawienie krawnika betonowego 15x30 (124 mb.).

5. Podsypka piaskowa o gr. 10 cm.

6.Podbudowa z betonu B-7,5 o gr. 12 cm, bez dylatacji.

7.Uoenie na podsypce cementowo – piaskowej kostki betonowej gr. 8 cm (ok. 62,00m x 4,50 m). Prosz o dokadne zapoznanie si z zakresem robt w terenie, przed zoeniem oferty. Dodatkowe informacje mona uzyska w Urzdzie Miasta Braniewa. Spraw prowadzi Mirosawa Nogal, tel. 55 644 0109.

Ofert prosz skada w zamknitej kopercie z napisem OFERTA - ,, ULICA MONIUSZKI ” w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa lub poczt na adres : Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, do dnia 23.07.2012 roku do godz. 12.00

W ofercie naley poda cen netto i cen brutto za wykonanie ww. robt. Wykonawca robt zobowizuje si do udzielenia 3–letniej gwarancji na wykonane prace.

Wymagany termin wykonania robt – 28.08.2012 roku.

Przekroczenie terminu wykonania robt skutkowa bdzie naliczeniem kary umownej w wysokoci 0,15% umownej wartoci brutto, za kady dzie opnienia po upywie terminu j.w.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo odstpienia od zawarcia umowy na realizacj tego zadania.


W zaczeniu mapka pogldowa.


 


Wyk. Antoni Tucki

09.07.2012 r.

 

Braniewo, 12.07.2012r.


Informacja dla oferentw


Zamawiajcy dopuszcza moliwo zoenia oferty alternatywnej na wykonanie nawierzchni drogi z masy asfaltowej.

Wymagane warstwy:

  • Podsypka piaskowa gr. 10 cm

  • Kruszywo amane gr. 15 cm

  • Warstwa wyrwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 5Cm

  • Warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S lub AC8S gr. 4cm


Pozostae warunki ogoszenia - bez zmian.


Wyk. Mirosawa Nogal

12.07.2012r.

Braniewo, 24.07.2012r.

WI.7021.2.2012.MN


Informacja dla oferentwBurmistrz Miasta Braniewa zawiadamia, e w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie drogi dojazdowej przy sali gimnastycznej ul. Moniuszki w Braniewie wpyny 4 oferty.

Cena kadej z ofert przewysza kwot jak Zamawiajcy moe przeznaczy na sfinansowanie tego zamwienia.

W zwizku z tym postpowanie zostaje uniewanione.


Wyk. Mirosawa Nogal

25.07.2012r.

 

 

 lp.zacznik:
1załącznik ul moniuszki.jpg

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zaproszenie do składania ofert - wykonanie drogi dojazdowej ul. Moniuszki”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk30.07.2012, 08:18 CESTinformacja dla oferentów - Moniuszki
Anna Kroczyk12.07.2012, 09:24 CESTwprowadzene informacji dla oferenta
Anna Kroczyk10.07.2012, 08:11 CESTwprowadzenie informacji o zaproszeniu do składania ofert

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.