Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:Remont i modernizaca ,,SALI ŚLUBÓW ” w budynku Urzędu Miasta Braniewa Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6506143
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:Remont i modernizaca ,,SALI ŚLUBÓW ” w budynku Urzędu Miasta Braniewa

 

Znak sprawy: Or.2512.4.2012ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT

(art.4 p-kt 8 prawa zamwie publicznych)Gmina Miasta Braniewa planuje wykonanie: Remontu i modernizacji

,,SALI LUBW ” w budynku Urzdu Miasta Braniewa przy ulicy Kociuszki 111.


Zakres robt objty projektem:


1. Stan projektowany

1.1. Ukad funkcjonalny

Zaoenia projektowe:

 • zachowanie oryginalnego rzutu pomieszczenia;

 • renowacja 1 szt drzwi;

 • wymiana parkietu;

 • uzyskanie reprezentacyjnego charakteru;

 • wykonanie gadzi na jednym suficie w pomieszczeniu B;

 • monta stiukw, listw;

 • wykonanie cianki kartonowo-gipsowej o wym 367x94x18 z bocznym owietleniem;

 • wykonanie instalacji elektrycznej owietleniowej i monta owietlenia.( typ i rodzaj yrandoli oraz kinkietw ustali z Inwestorem w trakcie wizji w lokalu);

1.2. Roboty demontaowe i wyburzeniowe:

 • usunicie ze cian i sufitw zniszczonego, odparzonego tynku i resztek starej farby

 • demonta instalacji elektrycznej owietleniowej i gniazdowej (po uzgodnieniu iloci z Inwestorem w trakcie wizji w lokalu);

1.3. Roboty montaowe i naprawcze budowlane

1.4. Roboty montaowe cianki gipsowej maskujcej karnisze oraz cianki gipsowej z godem:

 • cianki wykona z pyt kartonowo-gipsowych na stelau z blachy ocynkowanej;

 • owietlenie bokw cianki wykona z zastosowaniem systemu lamp IL100.

1.5. Roboty posadzkowe:

 • wykonanie naprawy podkadu pod parkiet z uzupenieniem nierwnoci, lub wykonanie nowej wylewki podkadowej;

 • parkiet klei do podkadu klejami wodorozcieczalnymi;

 • listwy cokoowe systemowe SX118

 • po uoeniu parkietu cao przeszlifowa i pokry warstw lakieru

 • podkadowego, oraz nawierzchniowego w odmianie poysk.

1.6. Roboty renowacyjne przy drzwiach szt-1, malowanie farb olejn stolarki okiennej;

1.7. Roboty tynkarskie, malarskie i sztukatorskie

 • istniejce tynki na cianach murowanych wyrwna i zagruntowa, malowa farbami DEKO POLI SNEBIA, DEKO AKRW MIG;

 • sufity i elementy sztukatorskie malowa farbami akrylowymi w kolorze biaym;

 • sztukaterie montowa zgodnie z instrukcj producenta.

  1.8. Zakup i monta sprztu:

 • zakup luster krysztaowych w zotych ramach 80x140 szt – 4 ( po uzgodnieniu ich rodzaju z Inwestorem);

 • Zakup yrandoli szt – 5 ( po uzgodnieniu ich rodaju z Inwestorem);

 • Zakup kinkietw owietleniowych szt – 5 (po uzgodnieniu ich rodzaju z Inwestorem);

UWAGA: instalacja elektryczna owietleniowa i zasilania gniazd poprowadzona w wikszoci podtynkowo.


2. Ofert naley sporzdzi na podstawie:

2.1. Zaczonego Projektu Technicznego

2.2. Wizji lokalnej oferenta na w/w obiekcie (obowizkowo) i ocenie stanu istniejcego.

Do zoonej oferty naley doczy kalkulacj obejmujc cay zakres planowanych robt – wynikajcych z Projektu technicznego i dokonanych ogldzin na obiekcie.

Wymagany termin wykonania oferowanego zakresu robt – od 24.09.2012r do 30.11.2012r.


3. Wszelkie informacje mona uzyska w:

 • Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo, tel. 644 2985 – Anna Weryk

 • Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo, tel. 644 0117 – Norbert Szymorek

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty 60 miesicy od daty kocowego odbioru robt.


Ofert prosz zoy w zamknitej kopercie z napisem : Remont i modernizacja Sali lubw w Urzdzie Miasta Braniewa do dnia 05.07.2012r do godziny 1200 na adres Urzdu Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo.


Jedynym kryterium wyboru oferty bdzie cena.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostan niezwocznie powiadomieni.

Wytworzy: Ryszard Niski 29.06.2012r.

 

 

OGOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKADANIA OFERTOfert prosz zoy w zamknitej kopercie z napisem : Remont i modernizacja Sali lubw w Urzdzie Miasta Braniewa do dnia 25.07.2012r do godziny 1200 na adres Urzdu Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo.Wytworzy:

04.07.2012r

Ryszard Niski

 

Informacja dla oferentwBurmistrz Miasta Braniewa zawiadamia, e w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie remontu i modernizacji ,,Sali lubw” w budynku Urzdu Miasta Braniewa przy ulicy Kociuszki 111 nie wpyna adna oferta.


W zwizku z powyszym postpowanie zostaje uniewanione.Wyk. Monika Elert

Podinspektor ds. Organizacyjnych

13.08.2012r.


 lp.zacznik:
1Opis dok.tech.pdf
2rysunki - sala ślubów.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:Remont i modernizaca ,,SALI ŚLUBÓW ” w budynku Urzędu Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk13.08.2012, 13:40 CESTinformacja dla oferentów
04.07.2012, 12:41 CESTdodanie informacji: OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
29.06.2012, 12:16 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.