Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Oświata > DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558102
  DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Zarzdzenie Nr 97/2013

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 18 lipca 2013 roku


w sprawie ustalenia terminu skadania wnioskw o pomoc finansow na zakup podrcznikw na terenie Gminy Miasto Braniewo.


Na podstawie 5 ust. 3 Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie szczegowych warunkw udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podrcznikw i materiaw dydaktycznych ( Dz. U. Poz. 818 ) , zarzdzam, co nastpuje:

1. Ustalam termin skadania wnioskw o pomoc finansow na zakup podrcznikw na terenie Gminy Miasto Braniewo :

  1. dla ucznia klasy I—III i kl. V szkoy podstawowej,

  2. dla ucznia klasy II szkoy ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoy zawodowej, liceum oglnoksztaccego i technikum.

  3. dla ucznia sabo widzcego, niesyszcego, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej, posiadajcego orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, o ktrym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, realizujcego ksztacenie w szkoach okrelonych w rozporzdzeniu bdcym podstaw wydania zarzdzenia;

    - speniajcego warunki okrelone w rozporzdzeniu bdcym podstaw wydania zarzdzenia;

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 wrzenia 2013 roku.

2. Wnioski naley skada do dyrektora szkoy, do ktrej bdzie uczszcza ucze od 01 wrzenia 2013 roku.

3. Wzr wniosku okrela zacznik do niniejszego zarzdzenia.

4. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.


Burmistrz Miasta Braniewa

Henryk Mroziskilp.zacznik:
1wniosek.doc
2decyzja.pdf
3instrukcja.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marek Maludzińskidata wytworzenia informacji publicznej:
2013-07-19

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
22.07.2013, 01:23 CESTwprowadzenie informacji
Anna Kroczyk29.06.2012, 07:54 CESTwprowadzenie informacji dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.