Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 sierpnia 2004r. > Uchwała Nr XIX/96/04 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503783
  Uchwała Nr XIX/96/04

 

Uchwaa Nr XIX/96/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.w sprawie: uchwalenia „Strategii rozwoju miasta Braniewa”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:1.

Uchwala si „Strategi rozwoju miasta Braniewa – Braniewo 2010”, ktrej tekst stanowi zacznik nr 1 niniejszej uchway.2.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.3.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
 

UZASADNIENIEStrategia Rozwoju Braniewa to przedstawiona w formie dokumentu koncepcja dziaa zmierzajcych do dugotrwaego i zrwnowaonego rozwoju miasta Braniewa. Jest ona podstawowym narzdziem programowania rozwoju miasta. Strategia okrela wizj rozwoju miasta, cele priorytetowe i programy operacyjne do realizacji.

Dokument pn.: „Strategia rozwoju miasta Braniewa – Braniewo 2010”, wyznacza kierunki rozwoju gminy miasta Braniewo, jest rwnie materiaem wyjciowym do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XIX/96/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
01.09.2004, 14:54 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XIX/96/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.