Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ul. Bema Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505812
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ul. Bema

 

Braniewo, 2012.03.23.

ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT

( art.4 pkt 8 ustawy prawo zamwie publicznych )

Prosz o zoenie oferty na pooenie nawierzchni z dywanika asfaltowego w cigu ul. Bema

w Braniewie. Zakres robt obejmuje:


1. Regulacj krawnikw na odcinku 40 mb.

2. Regulacj dwch krat kanalizacji deszczowej.

3. Regulacj dwch studzienek kanalizacyjnych.

4.Oczyszczenie nawierzchni drogi z ziemi ( ok. 330 m2 ).

5.Uzupenienie podbudowy na tym odcinku jezdni.

6.Uoenie warstwy bitumicznej o r. gruboci 4 cm na istniejcej zniszczonej nawierzchni bitumicznej (warstwa cieralna na pow. ok. 240,00 m2 )

7. Uoenie dywanika asfaltowego o r. gruboci 5 cm ( warstwa wica i cieralna na pow.

ok. 330,00 m2 ).

Prosz o dokadne zapoznanie si z zakresem robt w terenie, przed zoeniem oferty.

Dodatkowe informacje mona uzyska w Urzdzie Miasta Braniewa. Spraw prowadzi Antoni

Tucki, tel. 55 644 0109.

Ofert prosz skada w zamknitej kopercie z napisem OFERTA - ,, ULICA BEMA ” w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa lub poczt na adres : Urzd Miasta Braniewa,

ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, do dnia 30.03.2012 roku do godz. 12.oo.

W ofercie naley poda cen netto i cen brutto za wykonanie ww. robt. Wykonawca

robt zobowizuje si do udzielenia 3 – letniej gwarancji na wykonane prace.

Wymagany termin wykonania robt – 27.04.2012 rok.

W zaczeniu mapka pogldowa.
Wyk. Antoni Tucki

23.03.2012 roku

 

Braniewo, 2012.03.30

Z A W I A D O M I E N I E
Gmina Miasta Braniewa informuje, e po zaproszeniu do skadania ofert na ,, Pooenie

nawierzchni z dywanika asfaltowego w cigu ul. Bema w Braniewie ”wpyny oferty dwch

firm:


1. SKANSKA S.A. Oddzia Budownictwa Inynieryjnego w Olsztynie – Gutkowo 49;

11-041 Olsztyn.

2. Przedsibiorstwa Robt Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Braniewie, ul. Wiejska 16.

Wybrana zostaa firma SKANSKA S.A. w Olsztynie, ktra przedstawia najkorzystniejsz

ofert.Wyk. Antoni Tucki

dnia 02.04.2012 r.lp.zacznik:
1ulica Bema 001.JPG

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ul. Bema”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
02.04.2012, 12:58 CESTdodanie informacji: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
23.03.2012, 23:11 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.