Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Nieruchomości > Oddanie gruntów komunalnych w dzierżawę Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507950
  Oddanie gruntów komunalnych w dzierżawę

Oddanie gruntw komunalnych w dzieraw

Dotyczy:

1. gruntw komunalnych na cele rolnicze

2. gruntw komunalnych na cele handlowe

3. gruntw komunalnych na cele usugowe

4. gruntw komunalnych pod garae

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek - druk do pobrania

Opaty :

Wniosek wolny od opaty skarbowej

Miejsce zoenia dokumentw:

Sekretariat Urzdu Miasta w Braniewie pok. nr 16

Sposb i termin zaatwienia sprawy :

1. Wydanie przez Burmistrza Miasta Braniewa zarzdzenia w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargu albo w drodze bez przetargu.

2. Podanie do publicznej wiadomoci wykazu gruntw przeznaczonych do oddania w dzieraw ( ogoszenie w prasie lokalnej o ogoszeniu  przedmiotowego wykazu  i jego  wywieszenie na tablicach ogoszeniowych Urzdu Miasta Braniewa ,  na okres 21 dni ).

3.Ogoszenie i przeprowadzenie przetargu w wypadku nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargu.

4.Zawarcie umowy dzierawy.

3 .Termin zaatwienia sprawy:

- jeden miesic w przypadku oddania w dzieraw bez przetargu.

- dwa miesice w przypadku oddania w dzieraw w drodze przetargu.

Tryb odwoawczy :

Zarzdzenie o ogoszeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw nie jest decyzj administracyjn w rozumieniu przepisw Kodeksu Postpowania Administracyjnego, nie przewiduje si zatem trybu odwoawczego.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydzia Mienia Komunalnego

pok. nr 18

tel. ( 0 55 ) 644-01-13

Podstawa prawna :

1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pniejszymi zmianami ).

3.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami )

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pniejszymi zmianami ).

 

 

Zarzdzenie NR 2 / 2010

Burmistrza Miasta Braniewa


z dnia 05 stycznia 2010 r.w sprawie ustalenia minimalnych wysokoci stawek czynszu netto z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych obowizujcych w 2010 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z pn. zm. ) zarzdzam co nastpuje:


1.


Wysoko minimalnej stawki czynszu netto, z tytuu dzierawy nieruchomoci, uzalenia si od jej pooenia, w okrelonych miejscach Miasta Braniewa i od sposobu jej wykorzystywania.


2.


Minimaln stawk czynszu netto z tytuu dzierawy nieruchomoci, o powierzchni 1 m 2, z uwzgldnieniem pooenia nieruchomoci na terenie Miasta Braniewa oraz celu wykorzystywania nieruchomoci, okrela zacznik do zarzdzenia.


3.


Traci moc zarzdzenie nr 161/2008 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokoci stawek czynszu netto z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych.


4.


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

 

Zacznik do zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa nr 2 / 2010 z 05 stycznia 2010 r.

Minimalne stawki czynszu netto z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych,

obowizujce w 2010 r.

I. Grunty pod pawilonami handlowo – usugowymi, placami magazynowo – skadowymi i dojazdami- czynsz dzierawny netto

Lp.

Nr sektora – ulice w danym sektorze.

Cena 1 m 2 gruntu w sektorze.

Roczna stawka

czynszu

dzierawnego, za 1 m 2 gruntu

netto

pod dziaalno

handlow

Roczna stawka

czynszu

dzierawnego,

za 1 m 2 gruntu

netto,

pod placami i

dojazdami

1

I. Kociuszki, Gdaska, Armii Krajowej, Drewniana, Plac Jzefa Pisudskiego, Konarskiego, Szkolna, Skona, cznikowa, Krlewiecka, Wska, Lipowa, Malinowa, Traugutta, Kolejowa, 9 Maja, Rzemielnicza, Mynarska, Lisia, Kocielna, Wiejska.

17,80 z

37,9

6,22

2

II. Pl. Wolnoci, Pl. Straacki, B. Reginy Protman, Magazynowa, Ogrodowa, Armii Krajowej, Portowa, Gdaska, eromskiego, Traugutta, Krlewiecka, Nadbrzena, Konarskiego, Kromera, Wodna.

17,00 z

36,16

5,94

3

III. Fromborska, Spacerowa, Sdowa, witojaska, Pl. Grunwaldu, Morska, Marynarska, PCK, Rana.

15,50 z

32,99

5,35

4

IV. Reja, Olsztyska, Matejki, Staszica, Kotaja, 9 Maja, Mielczarskiego, Al. Wojska Polskiego, Krlewiecka, Drewniana, Krasickiego, Elblska, witojaska, Szkolna, Traugutta, eromskiego, Wiejska, Plac Grunwaldu, Skona, Mynarska, Mokra, Sikorskiego, Kociuszki, 700 lecia.

14,70 z

31,25

5,06

5

V. Przemysowa, Botna, 9 Maja, Wsplna,

Krlewiecka, Armii Krajowej, Botaniczna, Parkowa, PCK, Morska, Baczyskiego, eromskiego, Staszica, Wiejska, Cicha, Nadbrzena, Piwna.

14,00 z

30,09

4,91

6

VI. Duga, Wileska, Morska, Jachtowa, Nowopascka, eglarska, PCK, Sportowa, Kwiatowa, Rana, Brzozowa, kowa, Moniuszki, Grzybowa, Smutna, Krtka, Nadbrzena.

13,30 z

28,35

4,63

7

VII. Moniuszki, Zielona, Stefczyka, Warmiska, Jagiey, Elblska, Dbrowskiego, Soneczna, Kopernika, kowa, Mielczarskiego, Wileska.

12,60 z

26,75

4,34

8

VIII. Stefczyka, Sowiskiego, Sucharskiego, Dembiskiego, Bema, Generaa Grota Roweckiego.

12,50 z

26,63

4,34

9

IX. Wileska, Mrgowiusza, Piaskowa, Pieninego, Ktrzyskiego, 1 Maja, Elblska, Bayskiego, Gizewiusza, Kajki, Sportowa, witokrzyska.

12,00 z

23,87

3,89

10

X. Jaskcza, Sportowa, Drozdowa, Duga, Sowicza, Mrwcza, Krlewiecka, Kwiatowa.

10,30 z

20,53

3,33


  1. Grunty pod garaami

- 5,17 z rocznie netto za 1 m 2 gruntu.

  1. Grunty pod pawilonami przenonym na targowisku

- 34,72 z rocznie netto za 1 m 2 gruntu.

  1. Grunty pod byymi kioskami typu RUCH oraz pod pawilonami gdzie czynsz zosta ustalony w drodze przetargu bd negocjacji:

- od 189,49 z netto do 349,07 z netto za 1 m 2 gruntu rocznie.

V. Grunty uytkowane rolniczo:

dziaki rolne

- 0,67 z rocznie, za 100 m 2 gruntu.

grunty uytkowane jako ogrody przydomowe i inne ogrody

- 7,76 z rocznie, za 100 m 2 gruntu.


VI. Wesoe miasteczko ( za plac, pod ustawienie wesoego miasteczka )

    - 184,44 z netto, za jeden dzie uytkowania placu.


VII. Cyrk ( za plac, pod ustawienie cyrku )

- 391,79 z netto, za jeden dzie uytkowania placu.


VIII. Pkabina telefoniczna ( za grunt, o powierzchni 0,50 m 2 pod pkabin )

- 359,48 z netto, rocznie.

XI. Grunty pod budynkami wybudowanym z przekroczeniem granicy

- 0,30 z netto, rocznie, za 1 m 2 .


X. Wejcia do budynkw i lokali ( schody, przedproa )

do lokali uytkowych, handlowych

- 30 z netto, rocznie, za 1 m 2.

do lokali mieszkalnych

- 10 z netto, rocznie, za 1 m 2.


XI. Grunty pod budynkami mieszkalnymi

- 0,30 z netto, rocznie, za 1 m 2 gruntu.

XII. Grunty pod zaplecza budw i czasowe zajcia terenu zwizanego z remontem budynkw.

- 5,00 z netto, rocznie, za 1 m 2.


XIII. Grunty pod obudowami pojemnikw na mieci, pod pojemnikami na mieci.

- 0,60 z netto, rocznie, za 1 m 2.lp.zacznik:
1wniosek.rtf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oddanie gruntów komunalnych w dzierżawę”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
08.01.2010, 11:42 CETdodanie zarządzenia NR 2 / 2010
07.03.2008, 14:29 CETuaktualnienie informacji
19.08.2004, 09:45 CESTwprowadzenie informacji - Oddanie gruntów komunalnych w dzierżawę

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.