Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 3 > Ogłoszenia > Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527170
  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

PROTOKӣ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZDNICZE
z 2 marca 2012 r.

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w  Braniewie, przeprowadzono otwarty konkurs na stanowisko Gwny Ksigowy

Nabr przeprowadzia komisja powoana zarzdzeniem Dyrektora Szkoy Podstawowej nr 3
im. Senatu RP w Braniewie Nr
17/02/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w skadzie:
        1)              Bernadeta Kryger

2)           Magorzata Nowak-opieska

3)           Ewa Waszkiewicz

4)        Irena Karasiewicz

 

Oceny kandydatki na wyej wymienione stanowisko Komisja dokonaa wedug nastpujcych kryteriw i ich wartoci punktowych:

1)   dodatkowe kwalifikacje kandydata (0-5 pkt.),

2)   dowiadczenie zawodowe (0-5 pkt.),

3)   znajomo zagadnie wynikajcych z pracy na danym stanowisku (0-10 pkt.),

4)   oglna prezentacja kandydata, w tym komunikatywno, kreatywno, sposb formuowania wypowiedzi (0-10 pkt.),

 

Liczba nadesanych ofert: jedna, w tym speniajcych warunki formalne: jedna.
Kandydatka speniajca wymagania okrelone w ogoszeniu o naborze: Magdalena Kuma

Do zatrudnienia wybrana zostaa Pani Magdalena Kuma, zamieszkaa w Braniewie.

Uzasadnienie wyboru:

Na ogoszenie o wolnym stanowisku urzdniczym odpowiedziaa jedna kandydatka. Nabr przeprowadzono na podstawie analizy wyksztacenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmow kwalifikacyjn, podczas ktrej kandydatka zaprezentowaa swoje kwalifikacje i umiejtnoci zawodowe. Komisja ocenia kandydatk zgodnie z zaoonymi kryteriami naboru.

 Podpisy komisji:

  .....................................................


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Elżbieta Zawadka05.03.2012, 09:50 CETogłoszenie wyników o nadzorze

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.