Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Zaproszenie do składania ofert - sprzedaż energii elektrycznej Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505979
  Zaproszenie do składania ofert - sprzedaż energii elektrycznej

Braniewo, 2012.03.01.


ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT

(art.4 pkt 8 ustawy prawo zamwie publicznych)


I. Prosz o zoenie oferty na sprzeda energii elektrycznej w okresie od 01.04.2012roku do 31.03.2013roku.

II. Roczne zuycie energii elektrycznej wynosi ok. 92.000 kWh (taryfa C-21 ok. 65000 kWh, taryfa C-11 ok.27.000 kWh).

III. Do oferty naley doczy kserokopi koncesji na sprzeda energii elektrycznej.

IV. W ofercie naley poda:

- cen netto za 1 kWh

- cen brutto za 1 kWh

V. Jedynym kryterium wyboru oferty bdzie cena.

VI.O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostan powiadomieni niezwocznie po dokonaniu wyboru.

VII. Dodatkowe informacje mona uzyska w Urzdzie Miasta Braniewa. Spraw prowadzi Antoni Tucki tel.556440107.

VIII. Oferty prosz skada w zamknitych kopertach z napisem : "SPRZEDA ENERGII"

w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa lub poczt na adres: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111,

14-500 Braniewo, w terminie do 15.03.2012 r. do godz. 12.00.


02.03.2012 r.

Wyk. Antoni Tucki

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Gmina Miasta Braniewa zawiadamia, e po zaproszeniu do skadania ofert na sprzeda energii elektrycznej otrzymalimy jedn ofert od ENERGA OBRT, ul. Mikoaja Reja, 80 - 780 Gdask. Planowany termin zawarcia umowy kompleksowej ustala si na dzie 19.03.2012 rok.Wytworzy:

Antoni Tucki

16.03.2012r.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zaproszenie do składania ofert - sprzedaż energii elektrycznej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.03.2012, 14:33 CETdodanie zawiadomienia o wyborze oferty
Anna Kroczyk02.03.2012, 12:20 CETZaproszenie do składania ofert - sprzedaż energii elektrycznej

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.