Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 3 > Ogłoszenia > Zaproszenie do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503828
  Zaproszenie do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym

                                                                           Braniewo, dnia 01.03 2012r.

 

 

ZAPROSZENIE DO WZICIA UDZIAU

W ZAMWIENIU PUBLICZNYM

 

Szkoa Podstawowa nr 3 im. Senatu RP w Braniewie w ramach zamwienia publicznego, bez zastosowania Ustawy Prawo Zamwie Publicznych art.4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U.  2010r. Nr 113 poz.759) kieruje zapytanie o cen na sprzeda energii elektrycznej do obiektu szkoy. Roczne zuycie energii wg danych z roku ubiegego wynosi:

 

 

Lp.

Punkt poboru

Nr PPE

Nr licznika

Ilo kWh

1

Budynek szkoy

PL0037220109730973

06665840

35.000

2

Budynek szkoy

PL0037220109732690

60882275

  1.000

3

Kompleks boisk

„Orlik”

PL0037220000228178

22/2722053/1

15.000

Wszelkie dodatkowe informacje mona uzyska telefonicznie 55 644 24 24 lub mailowo - sp3braniewo@interia.pl(Irena Karasiewicz - kierownik gospodarczy).

 

 

 

Oferty cenowe naley skada w terminie do dnia12 marca 2012 do godz.12º 
w siedzibie Zamawiajcego – Szkoa Podstawowa nr 3 im. Senatu RP w Braniewie
ul, PCK 4, pok. nr1  - sekretariat.

 

Oferty cenowe naley dostarczy w zamknitej kopercie opisanej wg wzoru:

 Oferta cenowa – sprzeda energii elektrycznej

Szkoa Podstawowa nr 3 im. Senatu RP

14-500 Braniewo

ul. PCK 4

Nie otwiera przed 12 marca 2012r. do godz.12º

 

Otwarcie ofert cenowych nastpi w siedzibie Zamawiajcego

w dniu 12 marca 2012r. o godz. 13ºº

 

 

 

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zaproszenie do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Elżbieta Zawadka01.03.2012, 13:30 CET
Elżbieta Zawadka01.03.2012, 13:30 CET
Elżbieta Zawadka01.03.2012, 13:21 CETpublikacja ogłoszenia

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.