Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Administracja Budynków Komunalnych > Zarząd cmentarzami komunalnymi > Zarządzenie Burmistrza Nr 2/2012 Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526152
  Zarządzenie Burmistrza Nr 2/2012

       BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA

 

                                                                                                                        


Zarzdzenie Nr  2/2012

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 03 stycznia 2012r.

w sprawie: ustalenia opat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Braniewa.

Na podstawie art 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 23, pz. 295 z pn. zm.), art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym(tekst jedn. Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591, z 2002 r nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz.984,nr 153 poz. 1271, nr 214 poz.1806, z 2003r nr 80 poz. 717nr 162 poz.1568, z 2004r nr 102 poz.1055,nr 116poz.1203 nr 167 poz. 1759, z 2005r nr172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457 , z 2006r nr 17 poz.128, nr 181 poz.1337,z 2007r nr 48 poz.327, nr 138poz.984, nr 173 poz.1218, z 2008r nr 180 poz.1111 i nr 223 poz.1458, z 2009 r nr 52 poz.420 i nr 157 poz.1241, z 2010r nr 28 poz.142, nr 28 poz.146, nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 40 poz.230, nr 117 poz 679, nr 134 poz 777 i nr 21 poz.113), oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, pz. 535 z pn. zm.)Burmistrz Miasta Braniewa w Braniewie zarzdza, co nastpuje:

1

l. Ustala si nastpujce stawki opat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Braniewa:

Lp.

 

Rodzaje usugi cmentarnej

 

Opata brutto

 

1)

 

pojedyncze miejsce do pochwku z pochowaniem zwok

- grb ziemny duy na okres do 20 lat

- grb ziemny may /dla dziecka/ na okres do 20 lat

 

 

 220,00 z

 110,00 z

 

2)

 

kady pochwek w rezerwie, miejscu zastrzeonym, grobie murowanym

 

 220,00 z

 

3)

 

za rezerwacje kwatery do dnia pochwku lub na okres do 20 lat w zalenoci, ktre pierwsze wystpi

 

 462,00 z

 

4)

 

wykup miejsca pod grb murowany pojedynczy

 

 1470,00 z

 

5)

 

wykup miejsca pod grb murowany podwjny

 

 1,980,00 z

 

6)

 

zastrzeenie miejsca po 20 latach na kolejne 20 lat lub do dnia pochwku

- grb duy

 - grb may /dla dziecka/

 

 

 220,00 z

 110,00 z

 

7)

 

opata za korzystanie z terenu cmentarzy do wykonania prac kamieniarskich przy kadym pochwku( zryczatowana opata pobierana cznie z opat wyszczeglnion w pz. 1 lub pz. 2)

 

 

 176,00z

 

8)

 

Za korzystanie z terenu cmentarza do wykonania ekshumacji

 

 176,00 z

 

2. Opaty wyszczeglnione w pkt od 1 do 2 s niezalene od iloci poziomw stosowanych w gb.

3. Za kady pochwek pobiera si opat czn wymienion w pkt 1 i 7.

2

Do opat , o ktrych mowa w 1 wliczono naleny podatek VAT.

3

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego moe zosta wyraona zgoda na przesunicie terminu zapaty opaty za zastrzeenie miejsca po 20 latach na kolejne 20 lat lub do dnia kolejnego pochwku.

 

4

Traci moc Zarzdzenie Nr 167/2010 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia ceny za kwatery na cmentarzach komunalnych.

5

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem 3 stycznia 2012 roku.                                                                                                                                      

BURMISTRZ

 

      (-) mgr in. Henryk Mroziski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Burmistrza Nr 2/2012”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Zbigniew Dalak10.01.2012, 11:11 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.