Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > XII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011r. > Uchwała Nr XII/87/11 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIE Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503766
  Uchwała Nr XII/87/11 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIE

 

Uchwaa Nr XII/87/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 20 grudnia 2011 rokuw sprawie zmiany uchway Nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokoci dotacji przedmiotowej dla zakadu budetowego Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – kryta pywalnia w Braniewie


Na podstawie art.6, art.,18 ust.2 pkt 15, art.51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 ro samorzdzie gminnym ( DZ.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z p. zm._ oraz art.219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz.1240 z p. zm)

uchwala si co nastpuje:

1

W uchwale Nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokoci dotacji przedmiotowej dla zakadu budetowego Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – kryta pywalnia w Braniewie

1 otrzymuje brzmienie:

Ustala si dla zakadu budetowego - Kompleks RekreacyjnoRehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWOkryta pywalnia w Braniewie stawk dotacji przedmiotowej w wysokoci 233,21 z rocznie do kadej godziny funkcjonowania krytej pywalni w Braniewie.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje od 01 grudnia do 31 grudnia 2011 roku.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XII/87/11 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIE”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
29.12.2011, 14:14 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.