Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > XI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 listopada 2011r. > Uchwała Nr XI/75/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa w roku 2012 oraz zwolnień w podatku od środków transportowych. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505029
  Uchwała Nr XI/75/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa w roku 2012 oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwaa Nr XI/75/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 22 listopada 2011 r.w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na terenie miasta Braniewa w roku 2012 oraz zwolnie w podatku od rodkw transportowych .Na podstawie art.18 ust.2 , pkt 8 w zwizku z art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591, zmiany : z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 i Nr 214 , poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz. 1568 ; z 2002r. Nr 153 , poz. 1271 ; z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 z 2002r. Nr 214 , poz. 1806 ; z 2005 Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 ; z 2006 Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 , poz. 1337 ; z 2007 Nr 48 , poz. 327 , Nr 138 , poz. 974 , Nr 173 , poz. 1218 , z 2008 Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 ; z 2009 Nr 52 , poz. 420 , Nr 157 poz. 1241 ; z 2010 Nr 28 poz. 142 i poz. 146 , Nr 106 poz. 675 , Nr 40 , poz. 230 ; z 2011 Nr 117 , poz. 679 , Nr 134 , poz. 777 , Nr 21 , poz. 113 ) i art.10 ust.1 , 2 i 3 , art.12 ust.4 , art.12b oraz art.20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 , poz. 613 , zmiany : z 2010 r. Nr 96 , poz. 620 , Nr 225 , poz. 1461 oraz Nr 226 , poz. 1475 ; z 2011 Nr 102 , poz. 584 , Nr 112 , poz. 654 , Nr 171 , poz. 1016 ) , obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 19 padziernika 2011 r. w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2012 r. ( Monitor Polski z dnia 25.10.2011 r. Nr 95 , poz. 961 ) i Obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 20 padziernika 2011 r . w sprawie stawek podatku od rodkw transportowych obowizujcych w 2012 r. ( Monitor Polski z dnia 25.10.2011 r. Nr 95 , poz. 962 ) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje :


1Okrela si nastpujce stawki podatku od rodkw transportowych obowizujce na terenie Miasta Braniewa :1) samochody ciarowe o dopuszczalnej masie cakowitej powyej 3,5 tony i poniej 12 ton z uwzgldnieniem wpywu na rodowisko naturalne:

- pojazdy powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie......................................................................................740 z

- pojazdy powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie z katalizatorem.............................................................720 z

- pojazdy powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie.........................................................................................1000 z

- pojazdy powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie z katalizatorem..................................................................980 z

- pojazdy powyej 9 ton i poniej 12ton .................................................................................................1240 z

- pojazdy powyej 9 ton i poniej 12 ton z katalizatorem........................................................................1220 z

2) samochody ciarowe o dopuszczalnej masie cakowitej rwnej lub wyszej ni 12 ton , w zalenoci od liczby osi , dopuszczalnej masy cakowitej i rodzaju zawieszenia z uwzgldnieniem wpywu na rodowisko naturalne:Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita

Stawka podatku (w zotych)Nie mniej ni

Mniej ni

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za rwnowane

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za rwnowane ( pojazdy z katalizatorem )

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych ( pojazdy z katalizatorem )

Dwie osie

12

13

1680

1670

1710

1700

13

14

1690

1680

1720

1710

14

15

1700

1690

1730

1720

15


1710

1700

1740

1730

Trzy osie

12

17

1700

1680

1730

1710

17

19

1960

1940

2000

1980

19

21

1990

1970

2030

2010

21

23

2010

1990

2040

2020

23

25

2040

2020

2080

2050

25


2070

2080

2100

2080

Cztery osie i wicej

12

25

2080

2060

2200

2100

25

27

2220

2200

2240

2260

27

29

2270

2250

2300

2280

29

31

2310

2290

2700

2680

31


2390

2350

2730

2700
3 ) cigniki siodowe i balastowe przystosowane do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw od 3,5 i poniej 12 ton z uwzgldnieniem wpywu na rodowisko naturalne :- pojazdy od 3,5 tony i poniej 9 ton ........................................................................................................ 980 z

- pojazdy od 3,5 tony i poniej 9 ton z katalizatorem.................................................................................960 z- pojazdy od 9 ton wcznie i poniej 12 ton............................................................................................1180 z

- pojazdy od 9 ton wcznie i poniej 12 ton z katalizatorem..................................................................1160 z


4 ) cigniki siodowe i balastowe przystosowane do uywania cznie z naczep lub przyczep o

dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw rwnej lub wyszej ni 12 ton w zalenoci od liczby osi , dopuszczalnej masy cakowitej i rodzaju zawieszenia z uwzgldnieniem wpywu na rodowisko naturalne


Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita zespou pojazdw : cignik siodowy + naczepa , cignik balastowy + przyczepa ( w tonach )

Stawka podatku ( w zotych )Nie mniej ni

Mniej ni

O jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za rwnowane

O jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za rwnowane ( pojazdy z katalizatorem )

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych ( pojazdy z katalizatorem )

Dwie osie

12

18

1760

1740

1800

1780

18

25

2100

2080

2140

2120

25

31

2140

2120

2180

2160

31


2160

2140

2200

2180

Trzy osie

12

40

2200

2180

2240

2220

40


2240

2220

2740

2700


5 ) przyczepy i naczepy , ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit od 7 ton i poniej 12 ton , z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego :
-od 7 ton i poniej 9 ton............................................................................................................................360 z


-od 9 ton wcznie do poniej 12 ton........................................................................................................420 z

6 ) przyczepy i naczepy , ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit rwn lub wysz ni 12 ton , z wyjtkiem zwizanych z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego , w zalenoci od liczby osi , dopuszczalnej masy cakowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :


Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita zespou pojazdw : naczepa /przyczepa/ + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku ( w zotych )

Nie mniej niMniej ni

O jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za rwnowane

Inne systemy osi jezdnych

Jedna o

12

18

380

400

18

25

460

480

25


520

720

Dwie osie

12

28

460

640

28

33

800

1060

33

38

1100

1580

38


1400

2040

Trzy osie i wicej

12

38

900

1240

38


1540

2140


7 ) autobusy w zalenoci od liczby miejsc :


Do 15 miejsc

900

Powyej 15 miejsc i poniej 30 miejsc

1140

Rwno 30 miejsc i powyej

2060


2


Zwalnia si z podatku od rodkw transportowych pojazdy suce wycznie do dowozu dzieci i modziey do szk , suce wycznie do transportu dzieci i modziey umoliwiajc ich udzia w sporcie kwalifikowanym i masowym oraz wykorzystywane w lokalnej komunikacji miejskiej .


3


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko - Mazurskiego i obowizuje od dnia 1 stycznia 2012 roku .


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XI/75/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa w roku 2012 oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.12.2011, 11:55 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.