Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > XI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 listopada 2011r. > Uchwała Nr XI/72/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527104
  Uchwała Nr XI/77/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.
  Uchwała Nr XI/78/11 W sprawie zmiany uchwały numer XXV/120/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali i wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokal
  Uchwała NR XI/79/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na urządzenie publicznego parku rekreacyjno – wypoczynkowego, dla posiadającego osobowość prawną, nie będącego organizacją pożytku publicznego, stowarzyszenia dzi
  Uchwała Nr XI/80/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2011r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Braniewie oraz szczegółowych warunków
  Uchwała Nr XI/81/11 w sprawie skargi Nr 1510.158. 11 z dnia 7 października 2011roku i skargi Nr 1510.160.11 z dnia 12.10.2011 roku na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

  Uchwała Nr XI/72/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwaa Nr XI/72/11 do pobrania w zaczniku w formacie PDF.

lp.zacznik:
1uchwała nr XI-72-11.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XI/72/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.12.2011, 11:36 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.