Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > IX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 sierpnia 2011r. > Uchwała Nr IX/59/11 w sprawie utworzenia na terenie miasta Braniewa odrębnych obwodów głosowania. Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527941
  Uchwała Nr IX/61/11 w sprawie przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie do realizacji zadania publicznego pod nazwą „POWIEDZ STOP PRZEMOCY W RODZINIE” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczn
  Uchwała Nr IX/62/11 w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2011r.

  Uchwała Nr IX/59/11 w sprawie utworzenia na terenie miasta Braniewa odrębnych obwodów głosowania.

 

Uchwaa Nr IX/59/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 sierpnia 2011r.w sprawie utworzenia na terenie miasta Braniewa odrbnych obwodw gosowania.


Na podstawie art.12 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy /Dz.U.Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889/ Rada Miejska uchwala, co nastpuje:


1

W celu przeprowadzenia wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na dzie 9 padziernika 2011r. tworzy si odrbne obwody gosowania:

  1. Obwd gosowania w Szpitalu w Braniewie

    Nr Obwodu – 9

    Siedziba obwodowej komisji – ul. Moniuszki 13

  2. Obwd gosowania w Zakadzie Karnym w Braniewie

    Nr obwodu – 10

    Siedziba obwodowej komisji - ul. Plac Grunwaldu 2a

2

Uchwa przekazuje si po jednym egzemplarzu Wojewodzie Warmisko – Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu.


3

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci na tablicach ogosze na terenie miasta Braniewa.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr IX/59/11 w sprawie utworzenia na terenie miasta Braniewa odrębnych obwodów głosowania.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.11.2011, 09:35 CETdodanie treści - po zwiększeniu limitu pojemności serwera
26.10.2011, 08:06 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr IX/59/11 w sprawie utworzenia na terenie miasta Braniewa odrębnych obwodów głosowania.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.