Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Majątek miasta > Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Braniewie informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535217
  Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Braniewie informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.

 

Zarzdzenie Nr 56/2011

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 23 marca 2011r.w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Braniewie

informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.Na podstawie art.267 ust. 1pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 , poz.1240 z p. zm.) w zwizku z art. 121 ust..3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241)


Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1


Przedstawia si Radzie Miejskiej w Braniewie informacj o stanie mienia komunalnego za okres od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

2


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.
lp.zacznik:
1Zał. Nr 1 strona tytułowa Informacja o stanie mienia komunalnego za 2010.pdf
2Spis treści.pdf
3I.Informacja o jednostakach gminy i wartości mdoc.pdf
4II. Wpływy z mienia komunlnegow okresie sprawozdawczym.pdf
5III.Sprzedaż.pdf
6IV.Sposób użytkowania.pdf
7V.Powierzchnia.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Braniewie informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
04.08.2011, 21:23 CESTwprowadzenie informacji - Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Braniewie informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.