Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > VIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2011r. > Uchwała Nr VIII/51/11 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503704
  Uchwała Nr VIII/51/11 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego

 

Uchwaa Nr VIII/51/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 21 czerwca 2011 r.w sprawie zawarcia porozumienia dotyczcego organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kocioa ZielonowitkowegoNa podstawie art. 7 ust. 1, pkt 8, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty ( t.j. Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) oraz 2 ust. 3 Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunkw i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkoach ( Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm. ) uchwala si, co nastpuje:1.

Wyraa si zgod Burmistrzowi Miasta Braniewa na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kocioa Zielonowitkowego Zbr we Fromborku, oraz udziau w kosztach jego funkcjonowania w zakresie objtym nauk przez uczniw szk dla ktrych Miasto Braniewo jest organem prowadzcym.2.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VIII/51/11 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.07.2011, 01:19 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VIII/51/11 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.