Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > VII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 kwietnia 2011r. > Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewo do realizacji w 2011 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój oraz Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505142
  Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewo do realizacji w 2011 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój oraz

Za. nr 9 do protokou nr VII/11 z sesji Rady Miejskiej

w Braniewie w dniu 19 kwietnia 2011 r.Uchwaa Nr VII/42/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 19 kwietnia 2011 r.


w sprawie przystpienia Gminy Miasta Braniewo do realizacji w 2011 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaania 7.1. Rozwj oraz upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaania 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej .


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pno zm.), w zwizku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 , poz. 1362 z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje:

1


Przyjmuje si do realizacji projekt systemowy "Aktywizacja szans rozwoju - edycja 2" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaania 7.1. Rozwj oraz upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaania 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej.

2


Realizatorem projektu systemowego "Aktywizacja szans rozwoju- edycja 2" jest Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Braniewie.

3


Projekt systemowy "Aktywizacja szans rozwoju- edycja 2" jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.


4


czna warto projektu w roku 2011 wynosi bdzie 284 256,51 z , w tym kwota dofinansowania 253 696,51 z . Na wkad wasny zabezpiecza si kwot 30 560,00 z.


5Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.6Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewo do realizacji w 2011 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój oraz”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
01.07.2011, 03:18 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewo do realizacji w 2011 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Dzi

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.