Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > VI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011r. > Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Braniewa na lata 2011 – 2016 - uchylona przez Wojewodę Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503788
  Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Braniewa na lata 2011 – 2016 - uchylona przez Wojewodę

 

Uchwaa uchylona przez Wojewod

 

U C H W A A Nr VI/34/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 22 marca 2011 r.


w sprawie: przyjcia Gminnego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie i

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Braniewa na lata 2011 – 2016


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn.zm.), art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z pn. zm.) oraz art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z pn. zm.)


u c h w a l a si , co nastpuje:


1


Uchwala si Gminny Program Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Braniewa na lata 2011-2016 , stanowicy zacznik nr 1 do niniejszej uchway.


2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa .


3


Traci moc Uchwaa Nr X/64/07 z dnia 31 padziernika 2007 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Braniewa.4


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko- Mazurskiego.
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Baryckilp.zacznik:
1U_Nr VI-34-11_z1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Braniewa na lata 2011 – 2016 - uchylona przez Wojewodę

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.05.2011, 09:22 CESTdodanie informacji o uchyleniu uchwały
06.04.2011, 13:21 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Braniewa na lata 2011 – 2016

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.