Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > VI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011r. > Uchwała Nr VI/27/11 w sprawie uchwalenia Statutu Kompleksu Rekreacyjno – Rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO - Kryta Pływalnia w Braniewie. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503701
  Uchwała Nr VI/27/11 w sprawie uchwalenia Statutu Kompleksu Rekreacyjno – Rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO - Kryta Pływalnia w Braniewie.

 

Uchwaa Nr VI/27/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 22 marca 2011r.


w sprawie uchwalenia Statutu Kompleksu Rekreacyjno – Rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO - Kryta Pywalnia w Braniewie.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit h w zwizku z art.7 ust.1 pkt 10 oraz art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z pn.zm./ uchwala si, co nastpuje:1


Uchwala si Statut nowo utworzonemu samorzdowemu zakadowi budetowemu o nazwie Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pywalnia w Braniewie, w brzmieniu stanowicym zacznik do niniejszej uchway.


2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie


Tadeusz Baryckilp.zacznik:
1U_Nr VI-27-11_z1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VI/27/11 w sprawie uchwalenia Statutu Kompleksu Rekreacyjno – Rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO - Kryta Pływalnia w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.04.2011, 13:06 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VI/27/11 w sprawie uchwalenia Statutu Kompleksu Rekreacyjno – Rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO - Kryta Pływalnia w Braniewie.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.