Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 października 2010r. > Uchwała Nr XLI/253/10 w sprawie utworzenia na terenie miasta Braniewa odrębnych obwodów głosowania Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535232

  Uchwała Nr XLI/253/10 w sprawie utworzenia na terenie miasta Braniewa odrębnych obwodów głosowania

Uchwaa Nr XLI/253/10
Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 13 padziernika 2010 r.

w sprawie utworzenia na terenie miasta Braniewa odrbnych obwodw gosowania. 

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw /Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547, z 2004r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1760, z 2005r. Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 159 ,poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i 1652, z 2010r. Nr 57, poz. 356/ w zwizku z art.2 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezporednim wyborze wjta, burmistrza i prezydenta miasta / Dz.U.Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.1089, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 218, poz. 1592 z 2007r. Nr 48, poz. 327, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz.1652/ Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 

 1. W celu przeprowadzenia wyborw do Rady Miejskiej w Braniewie, Rady Powiatu Braniewskiego, Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego oraz bezporednich wyborw Burmistrza Miasta Braniewa, wyznaczonych na dzie 21 listopada 2010r. tworzy si odrbne obwody gosowania: 

1. 1. Obwd gosowania w Szpitalu w Braniewie Nr Obwodu – 9 Siedziba obwodowej komisji – ul. Moniuszki 13 

2. 1. Obwd gosowania w Zakadzie Karnym w Braniewie Nr obwodu – 10 Siedziba obwodowej komisji - ul. Plac Grunwaldu 2a 

 2. Uchwa przekazuje si po jednym egzemplarzu Wojewodzie Warmisko – Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu. 

 3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci na tablicach ogosze na terenie miasta Braniewa.
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XLI/253/10 w sprawie utworzenia na terenie miasta Braniewa odrębnych obwodów głosowania”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
24.11.2010, 22:16 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XLI/253/10 w sprawie utworzenia na terenie miasta Braniewa odrębnych obwodów głosowania

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.