Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XL sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 08 września 2010r. > Uchwała Nr XL/252/10 w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503712
  Uchwała Nr XL/252/10 w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.

 

UCHWAA Nr XL/252/10

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 08 wrzenia 2010 r.w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm./ oraz art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postpowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pn. zm./ Rada Miejska w Braniewie uchwala , co nastpuje :

1


Skargi Pana Ariela Szymaskiego na dziaalno Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie :


1. skarga Nr 0561-463/10 z dnia 24.06.2010r. w sprawie utrudniania przez

Dyrektora w korzystaniu z internetu w Bibliotece ,

2. skarga Nr 0561-475/10 z dnia 08.07.2010r. w sprawie utrudniania przez Dyrektora

w korzystaniu z internetu w Bibliotece oraz niewaciwego stanu sprztu

komputerowego,

3. skarga 0561-508/10 z dnia 16.07.2010r. w sprawie utrudniania przez Dyrektora w

korzystaniu z komputera w Bibliotece .


uznaje si za bezzasadne- uzasadnienie stanowi zacznik do uchway.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


Za. do Uchway Nr XL/252/10 Rady Miejskiej

w Braniewie z dnia 08 wrzenia 2010 r.U Z A S A D N I E N I E do Uchway Nr XL/252/10

Rady Miejskiej w Braniewie


Pan Ariel Szymaski wykorzystujc sie internetow w Miejskiej Bibliotece Publicznej , drog mailow wysya pisma , zawierajce zniewaajce treci , obelgi , pomwienia pod adresem pracownikw rnych zakadw pracy , do instytucji nadrzdnych oraz organw cigania .


Zgodnie z 5 Regulaminu Korzystania z Komputerw i Internetu w Czytelni dla Dorosych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie-korzystanie z multimediw , Internetu i programw

uytkowych suy wycznie celom naukowym , edukacyjnym i dydaktycznym .


Pomimo wielokrotnych prb podejmowanych przez Dyrektora MBP w celu nakonienia Skarcego do zaprzestania wykorzystywania Internetu w opisany wyej sposb , prby nie przyniosy jakiegokolwiek rezultatu . Efektu nie przynioso rwnie pozbawienie osoby naduywajcej Internetu przywileju korzystania z Internetu / na mocy 15 w/w regulaminu / .

Zarzut Skarcego dotyczcy niesprawnego sprztu komputerowego w Bibliotece jest bezzasadny a chwilowy brak internetu spowodowany by kopotami technicznymi dostawcy .drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XL/252/10 w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.10.2010, 00:28 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XL/252/10 w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.