Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XL sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 08 września 2010r. > Uchwała Nr XL/250/10 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości (działki nr 8/161 obręb 12 i działki nr 16/14 obręb 1) stanowiących ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Bra Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505060
  Uchwała Nr XL/250/10 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości (działki nr 8/161 obręb 12 i działki nr 16/14 obręb 1) stanowiących ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Bra

 

Uchwaa Nr XL/250/10
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 08 wrzenia 2010r.

w sprawie wyraenia zgody na objcie granicami Warmisko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomoci (dziaki nr 8/161 obrb 12 i dziaki nr 16/14 obrb 1) stanowicych ofert inwestycyjn Gminy Miasta Braniewa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 4 ust. 2 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 padziernika 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 274, ze zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

  1. Wyraa si zgod na wczenie do Warmisko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomoci znajdujcych si na terenie Gminy Miasta Braniewa, tj.:

  1. Dziaka o numerze 8/161 pooona przy ul. Stefczyka, obrb nr 12 , o powierzchni 11,9390 ha , KW nr EL1B/00025642/3 (Za. nr 1).

  1. Dziaka o numerze 16/14 pooona przy ul. Krlewieckiej, obrb nr 1, o powierzchni 1,6491 ha , KW nr EL1B/00005019/1 (Za. nr 2).

2

Obszar i granice dziaek, o ktrych mowa w 1, oznaczone s kolorem zielonym, na mapach w skali 1:2000, 1:1000 stanowicych razem z wypisami z rejestru gruntw zaczniki Nr 1- 2 do niniejszej uchway.

3

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.

4

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowskilp.zacznik:
1zal 1.pdf
2zal 2.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XL/250/10 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości (działki nr 8/161 obręb 12 i działki nr 16/14 obręb 1) stanowiących ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Bra”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.10.2010, 00:24 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XL/250/10 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości (działki nr 8/161 obręb 12 i działki nr 16/14 obręb 1) stanowiących ofertę inwe

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.