Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XXXIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 lipca 2010r. > Uchwała Nr XXXIX/245/10 w sprawie procedowania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie związanego ze złożeniem w dniu 8 lipca 2009 r. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Miasta Braniewa. Dzi jest 16.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558907
  Uchwała Nr XXXIX/245/10 w sprawie procedowania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie związanego ze złożeniem w dniu 8 lipca 2009 r. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Miasta Braniewa.

 

UCHWAA Nr XXXIX/245/10

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 07 lipca 2010 r.w sprawie procedowania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie zwizanego ze zoeniem w dniu 8 lipca 2009 r. zawiadomienia o moliwoci popenienia przestpstwa przez Burmistrza Miasta Braniewa .


Na podstawie art.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym / tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 , z 2005 r. Nr 172 poz.1441 , Nr 175 poz.1457 , z 2006 r. Nr 17 poz.128 , Nr 181 , poz.1337 , z 2007 r. Nr 48 poz.327 , Nr 138 poz.974 , Nr 173 poz.1218 , z 2008 r. Nr 180 poz.1111 , Nr 223 poz.1458 , z 2009 r. Nr 52 poz. 420 ,art.304 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeksu postpowania karnego /Dz.U.Nr89 poz.555 z pn. zm./


Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje :


1


Postanawia si o przekazaniu Prokuraturze Rejonowej w Braniewie dokumentw zwizanych z procedowaniem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie zwizanego ze zoeniem w dniu 8 lipca 2009r. zawiadomienia o moliwoci popenienia przestpstwa przez Burmistrza Miasta Braniewa.


2


Wykonanie uchway powierza si Przewodniczcemu Rady Miejskiej.


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia .Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXIX/245/10 w sprawie procedowania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie związanego ze złożeniem w dniu 8 lipca 2009 r. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Miasta Braniewa.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
19.10.2010, 09:29 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXIX/245/10 w sprawie procedowania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie związanego ze złożeniem w dniu 8 lipca 2009 r. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Miasta

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.