Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 czerwca 2010r. > Uchwała Nr XXXVIII/238/10 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505153
  Uchwała Nr XXXVIII/238/10 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

 

Uchwaa Nr XXXVIII/238/10
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 23 czerwca 2010 r.


w sprawie przekazania rodkw finansowych dla Policji.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z pn. zm.),

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1


Przekazuje si z dochodw wasnych Gminy Miasta Braniewa w Braniewie rodki finansowe dla Policji w wysokoci 4.000,00 z (sownie: cztery tysice zotych) z przeznaczeniem na rekompensat pienin za czas suby przekraczajcy norm okrelon w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z pn. zm.).


2


rodki finansowe, o ktrych mowa w 1 zostan przekazane ze rodkw budetu na 2010 rok.


3


Warunki przekazania rodkw finansowych okreli porozumienie zawarte przez Burmistrza Miasta Braniewa z Komendantem Powiatowym Policji w Braniewie.

4


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


5


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXVIII/238/10 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
19.10.2010, 09:18 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXVIII/238/10 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.