Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona środowiska > OBWIESZCZENIE o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie decyzji i wniosków za numerem 7/PDW/III/10 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503694
  OBWIESZCZENIE o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie decyzji i wniosków za numerem 7/PDW/III/10

 

BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA

OBWIESZCZENIE


BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 19 lipca 2010 r.

( nr sprawy OR/PDW/7639-39/2010 )


Na podstawie art.28 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 k.p.a. ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.)


PODAJ DO PUBLICZNEJ WIADOMOCI


informacj o zamieszczeniu w publicznym dostpnym wykazie decyzji i wnioskw za numerem 7/PDW/III/10, danych o wydanej w dniu 19 lipca 2010 r. przez Burmistrza Miasta Braniewa w Braniewie decyzji sygn. OR.7639-39/2010 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia polegajcego na ,, Budowie ulicy Botanicznej, kowej i na Placu Sybirakw w Braniewie o dugoci ok. 1180 m, z owietleniem oraz odprowadzeniem wd deszczowych do istniejcej sieci deszczowej''

Planowane przedsiwzicie podlegao Ocenie Oddziaywania na rodowisko.

Waciwym organem do wydania decyzji koczcej postpowanie Oceny Oddziaywania na rodowisko by Burmistrz Miasta Braniewa.

Z treci ww. decyzji mona zapozna si w Urzdzie Miasta Braniewa, ul.Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. Nr 26 ( I pitro ), w kadym dniu roboczym od poniedziaku do pitku, w godzinach od 800 do 1100 w terminie do 16 sierpnia 2010 r.

Publiczny Dostpny Wykaz Danych znajduje si w Wydziale Mienia Komunalnego ( pok. Nr 26 ) Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie przy ul.Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.

Uzyskana przez wnioskodawc decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach jest wica w stosunku do decyzji o pozwoleniu na budow obiektu budowlanego.


Z up. BURMISTRZA

Jerzy Maziarz

ZASTPCA BURMISTRZA
Obwieszczenie umieszcza si :


  • na tablicy ogosze Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie ( I pitro )

  • na tablicach samorzdowych na terenie miasta Braniewa,

  • na stronie internetowej Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie pod adresem www.bip.braniewo.pl


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OBWIESZCZENIE o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie decyzji i wniosków za numerem 7/PDW/III/10”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
22.07.2010, 22:49 CESTwprowadzenie informacji - OBWIESZCZENIE o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie decyzji i wniosków za numerem 7/PDW/III/10

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.