Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Rejestry i ewidencje > 2010 > REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2010 ROKU Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527171
  REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2010 ROKU

REJESTR ZARZDZE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2010 ROKU

1/2010

05.01.2010r

W sprawie: sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uzytkowania wieczystego.

2/2010

05.01.2010r

W sprawie ustalenia minimalnych wysokoci stawek czynszu netto z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych obowizujcych w 2010 roku.

3/2010

05.01.2010r

W sprawie: uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 153/2009 z dnia 16 listopada 2009r w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

4/2010

05.01.2010r

W sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

5/2010

05.01.2001r

W sprawie:przeduenia terminu zabudowy.

6/2010

06.01.2010r

W sprawie: planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2010 rok

7/2010

14.01.2010r

W sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

8/2010

14.01.2010r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzedazy, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

9/2010

14.01.2010r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

10/2010

14.01.2010r

W sprawie ogloszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

11/2010

14.01.2010r

W sprawie: zmiany Zarzdzenia Nr 113/2009 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 sierpnia 2009r w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

12/2010

14.01.2010r

W sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

13/2010

18.01.2010r

W sprawie: uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 142/2008 z dnia 05 listopada 2008r w sprawie powoania komisji przetargowej

14/2010

18.01.2010r

W sprawie powoania komisji przetargowej

15/2010

20.01.2010r

W sprawie przyjcia nieruchomoci bdcych wasnoci Skarbu Pastwa na mienie Gminy Miasta Braniewa.

16/2010

21.01.2010r

W sprawie: uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 141/2009 z dnia 22 padziernika 2009r w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

17/2010

21.01.2010r

W sprawie wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej
18/2010

21.01.2010r

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 142/2009 z dnia 22 padziernika 2009r w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych

przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

19/2010

21.01.2010r

W sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

20/2010

26.01.2010r

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowa

21/2010

29.01.2010r

W sprawie zmiany w budecie miasta na 2010 rok

22/2010

04.02.2010r

W sprawie ogloszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

23/2010

04.02.2010r

W sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny

24/2010

04.02.2010r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

25/2010

05.02.2010r

W sprawie realizacji zada obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego na terenie Miasta Braniewa w 2010 roku

26/2010

10.02.2010r.

W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010r.

27/201028/2010

19.02.2010r

W sprawie powoania Komisji Konkursowej do rozstrzygnicia konkursu na realizacj przez podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych i nie dziaajcych na celu osignicia zysku zada wasnych Miasta Braniewa.

29/2010

22.02.2010r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2010 rok

30/2010

22.02.2010r

W sprawie zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 95/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

31/2010

22.02.2010r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

32/2010

10.03.2010r

W sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny

33/2010

10.03.2010r

W sprawie ogloszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

34/2010

10.03.2010r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

35/2010

10.03.2010r

W sprawie ogloszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzierawe w drodze bez przetargu

36/2010

10.03.2010r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

37/2010

12.03.2010r

W sprawie ustalenia skadu Zespou Projektowego odpowiedzialnego za prawidow realizacj inwestycji pn:"Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcj elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie"

38/2010

15.03.2010r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2010rok

39/2010

15.03.2010r

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci

40/2010

16.03.2010r

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu miasta za 2009rok

41/2010

16.03.2010r

W sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Braniewie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury.

42/2010

16.03.2010r

W sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

43/2010

30.03.2010r

W sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu uywanego do celw slubowych oraz wzoru wniosku o wyraenie zgody na uywanie do celw subowych samochodu osobowego nie bdcego wasnoci pracodawcy.

44/2010

30.03.2010r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

45/200

30.03.2010r

W sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddani w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

45/1/2010

30.03.2010r

Zmieniajce Zarzdzenie Nr 77/2009 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 czerwca 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracownikw Urzedu Miasta Braniewa

464748/2010

14.04.2010r

W sprawie:podwyki czynszu od dnia 01 maja 2010 roku w olkalach uytkowych i garaach, stanowicych wlasno Gminy Miasta Braniewa

49

15.04.2010r

Powolanie komisji przetargowej

50/2010

21.04.2010r

W sprawie: uchylenia zarzadzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 44/2010 z dn. 30 marca 2010r w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

51/2010

21.04.2010r

W sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetagu

52/2010

28.04.2010r

W sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji o wykonianiu budetu miasta za I kwarta 2010r

535455/2010

05.05.2010r

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego

56/2010

06.05.2010r

W sprawie podania do publicznej wiadomoci rocznej informacji za 2009r.

57/2010

20.05.2010r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

58/2010

20.05.2010r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzedazy, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargowej

59/2010

26.05.2010r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2010 r.

60/2010

26.05.2010r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2010 r.

61/2010

31.05.2010r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzierzawe w drodze bez przetargu

62/2010

31.05.2010r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

63/2010

31.05.2010r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

64/2010

31.05.2010r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

65/2010

31.05.2010r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bez przetargu

66/2010

31.05.2010r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci

67/2010

31.05.2010r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

68/2010

31.05.2010r.

W sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 20 czerwca 2010r.

69/2010

31.05.2010r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

70/2010

31.05.2010r.

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie profilaktycznych posikw i napojw

71/2010

02.06.2010r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2010r.

72/2010

02.06.2010r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2010r.

73/2010

11.06.2010r.

W sprawie: w celu przeprowadzenia w dniu 11.06.2010r. O godz. 10" postpowania o udzielemie zamwienia publicznego pn. "Budowa zespou boisk sportowych z zapleczem "Moje boisko-ORLIK 2012" powouje si komisj przetargow.

74/2010

15.06.2010r.

W sprawie ustalenia terminu skadania wnioskw o pomoc finansow na zakup podrecznikw.

75/2010

15.06.2010r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2010r.

76/2010

15.06.2010r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2010r.

77/2010

23.06.2010r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2010r.

78/2010

29.06.2010r.

W sprawie odwoania czonka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Braniewie.

79/2010

29.06.2010r.

W sprawie uzupenienia skadu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Braniewie.

80/2010

30.06.2010r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2010r.

81/2010

30.06.2010r.

W sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie na 2010r.

82/2010

02.07.2010r.

W sprawieodwoania czonka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Braniewie

83/2010

07.07.2010r.

W sprawie przeduenia terminu wykonania estetyzacji i przebudowy zespou garay i budynku gospodarczego

84/2010

07.07.2010r.

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie ustalenia zaliczki staej na 2010r.

85/2010

08.07.2010r.

W sprawie powoania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia spisu rolnego na terenie Gminy Miasta Braniewo w Braniewie

86/2010

08.07.2010

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday , oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

87/2010

08.07.2010r

W sprawie powoania komisji przetargowej

88/2010

12.07.2010r

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci

89/2010

26.07.2010r.

W sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji o wykonaniu budetu miasta za II kwarta 2010r.


90/2010

26.07.2010

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego


91/2010

27.07.2010r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2010r.

92/2010

27.07.2010r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2010r.

93/2010

02.08.2010r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

94/2010

04.08.2010r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

95/2010

10.08.2010r.

W sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomosci

96/2010

16.08.2010r.

W sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magorzaty Maachowskiej- mauczyciela ubiegajcego si o stopie nauczyciela mianowanego

97/2010

16.08.2010r.

W sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anity Orowskiej-nauczyciela ubiegajacego si o stopie nauczyciela mianowanego

98/2010

16.08.2010r.

W sprawie powoania komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kingi Seledyn-Popawskiej- nauczyciela ubiegajcego si o stopie nauczyciela mianowanego

99/2010

16.08.2010r.

W sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Szeniawskiej-nauczyciela ubiegajcego sie o stopie nauczyciela mianowego

100/2010

19.08.2010r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonamnia budetu Miasta Braniewa za I procze 2010r.

101/2010

19.08.2010r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I procze 2010r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz w Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie

102/2010

26.08.2010r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2010 rok

103/2010

26.08.2010r

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2010 rok

104/2010

30.08.2010r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

105/2010

30.08.2010r

W sprawie nabycia prawaprawa uytkowania wieczystego nieruchomoci

106/2010107/2010

07.09.2010r

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 33/2010 z dnia 10 marca 2010r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday, w drodze przetargu

108/2010

07.09.2010r

W sprawie wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu

109/2010

07.09.2010r

W sprawie przeduenia terminu zabudowy

110/2010

9.09.2010

W sprawie opracowania materiaw planistycznych do projektu budetu Miasta Braniewa na rok budetowy 2011r

111/2010

10.09.2010

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

112/2010

28.09.2010r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2010r.

113/2010

28.09.2010r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconech gminie na

114/2010

29.09.2010r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci


przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodz bez przetargu.

115/2010

30.09.2010r.

W sprawie powoania Komisji opiniujcej wnioski o nagrod organu prowadzcego ze specjalnego funduszu nagrd dla nauczycieli

116/2010

6.10.2010r.

W sprawie powoania komisji do oceny przydatnoci skadnikw majtku ruchomego Urzdu Miasta w Braniewie

117/2010

14.01.2010r.

W sprawie powoania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji skadnikw majtku ruchomego w Urzdzie Miasta w Braniewie.

118/2010

15.10.2010r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

119/2010

20.10.2010r.

W sprawie powoania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji o wykonaniu budetu miasta za III kwarta 2010r.

120/2010

21.10.2010r

W sprawie powoania komisji opiniujcej wnioski o stypendia dla studentw

121/2010

27.10.2010r

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2010 rok


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2010 ROKU”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
08.11.2010, 13:06 CETuaktualnienie informacji
22.07.2010, 22:22 CESTwprowadzenie informacji - REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2010 ROKU

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.