Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XXXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 kwietnia 2010r. > Uchwała Nr XXXVI/226/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2009 . Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560437
  Uchwała Nr XXXVI/226/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2009 .

 

Uchwaa Nr XXXVI/226/10

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 kwietnia 2010 rokuw sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2009 .


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym

/ t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz.220 , Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984 , Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162, poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz.1055 , Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172 , poz.1441 , Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974 , Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 , poz.1111 , Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157, poz.1241 / oraz art.199, ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , Nr 169 , poz.1420 , z 2006 r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz.708 , Nr 187, poz.1381 , Nr 170 , poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 249, poz.1832 , z 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 115 poz.791 , Nr 140 poz.984 , Nr 82 , poz.560, z 2008 r. Nr 180, poz.1112 , Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505 , z 2009 r. Nr 19, poz.100 , Nr 62 , poz. 504 , Nr 72, poz.619 , Nr 79 , poz.666 , Nr 157 , poz.1241 , Nr 161, poz.1277 / oraz art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 , Nr 219 , poz.1706 / Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje :1Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budetu miasta Braniewa za rok 2009, udziela si absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2009 rok .2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia .

Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXVI/226/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2009 .”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.06.2010, 08:52 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXVI/226/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2009 .

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.