Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 marca 2004r. > Uchwała Nr XV/77/04 Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507963
  Uchwała Nr XV/77/04

 

Uchwaa Nr XV/77/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 marca 2004 r.

 

w sprawie udzielenia bonifikaty od opaty nalenej za sprzeda nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego

 

         Na podstawie art.68 ust.1 pkt 7 i pkt.9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2000r Nr 46 poz.543, Nr 6 poz.70, z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800, z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r nr 80 poz.717,poz.720 i poz.721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124, z 2004 r Nr 6 poz.39 )uchwala si co nastpuje:

 

1.

Wyraa si zgod na udzielenie bonifikaty w wysokoci 95 % nalenej opaty za sprzeda okrelonej przez biegego rzeczoznawc, przy sprzeday

- na rzecz uytkownika wieczystego, nieruchomoci zabudowanych wycznie na cele mieszkaniowe ,

- na rzecz spdzielni mieszkaniowej – nieruchomoci zabudowanych wycznie na cele mieszkaniowe pod warunkiem, e przy przeniesieniu przez spdzielni mieszkaniow wasnoci lokali znajdujcych si w budynkach posadowionych na nieruchomoci na rzecz czonkw spdzielni, zostanie udzielona bonifikata w takiej samej wysokoci.

 

2.

Traci moc uchwaa Nr VI/40/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opaty nalenej za sprzeda nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego.

 

3.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.

 

4.

Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XV/77/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.08.2004, 12:04 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XV/77/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.