Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 marca 2004r. > Uchwała Nr XV/76/04 Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507942
  Uchwała Nr XV/76/04

 

Uchwaa Nr XV/76/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 marca 2004 r.w sprawie ustalenia wskanikw procentowych dotyczcych wysokoci dodatkw mieszkaniowych .Na podstawie art.6 ust.11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 71 , poz.734 , Dz. U. z 2002 r. Nr 216 , poz.1826 , Dz. U. z

2003 r. Nr 203 , poz.1966 ) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje :1Obnia si o 20 punktw procentowych wysoko wskanikw procentowych , o ktrych mowa w art.6 ust.10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych .2Wysoko dodatku mieszkaniowego cznie z ryczatem , o ktrym mowa w art.6 ust.7 nie moe przekracza 50% wydatkw przypadajcych na normatywn powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatkw ponoszonych za lokal mieszkalny , jeeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub rwna normatywnej powierzchni .3Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa .4Uchwaa wejdzie w ycie w terminie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XV/76/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.08.2004, 12:01 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XV/76/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.