Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XXXV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 marca 2010r. > Uchwała Nr XXXV/218/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Braniewie Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503733
  Uchwała Nr XXXV/218/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Braniewie

 

Uchwaa Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 31 marca 2010 r.


w sprawie wyraenia zgody na podwyszenie kapitau zakadowego w Miejskim Przedsibiorstwie Energetyki Cieplnej spka z o.o. w Braniewie


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit "g" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzdzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z pn.zm.) w zwizku z Uchwa Nr XXIX/150/92 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 czerwca 1992 r w sprawie nadania Przedsibiorstwu Energetyki Cieplnej w Braniewie nowej formy organizacyjno-prawnej

uchwala co nastpuje :


1.

  1. Wyraa si zgod na podwyszenie kapitau zakadowego Miejskiego Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej spka z o.o. w Braniewie o warto 2.135.764,00 z ( sownie:dwa miliony sto trzydzieci pi tysicy siedemset szedziesit cztery z ) poprzez wniesienie aportu w postaci rodkw trwaych.

  2. Wykaz wnoszonego mienia wyszczeglniony jest w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway.


2.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXV/218/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.04.2010, 09:33 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXV/218/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Braniewie

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.