Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona środowiska > Obwieszczenie o wszczęciu postępowania kończącego się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Zakupie, instalacji i uruchomieniu turbozespołu parowo – kondensacyjnego o Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505034
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania kończącego się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Zakupie, instalacji i uruchomieniu turbozespołu parowo – kondensacyjnego o

 

BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA
OBWIESZCZENIE


BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 16 kwietnia 2010 r.Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska ( t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ) oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postpowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 )


PODAJ DO PUBLICZNEJ WIADOMOCI


informacj o wszczciu postpowania koczcego si wydaniem decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na ,,Zakupie, instalacji i uruchomieniu turbozespou parowo – kondensacyjnego o mocy elektrycznej 2,75 MW w Braniewie''

Planowane przedsiwzicie podlega Ocenie Oddziaywania na rodowisko.

Waciwym organem do wydania decyzji koczcej postpowanie Oceny Oddziaywania na rodowisko jest Burmistrz Miasta Braniewa.

Z wnioskiem oraz wszystkimi innymi dokumentami zgromadzonymi w sprawie mona zapozna si w Urzdzie Miasta Braniewa, ul.Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. Nr 26 ( I pitro ), w kadym dniu roboczym od poniedziaku do pitku, w godzinach od 800 do 1100, w terminie 21 dni od dnia dorczenia niniejszego obwieszczenia.

Uwagi i wnioski mona wnosi : ustnie do protokou, w formie pisemnej na adres tut.Urzdu ( adres jw.), na numer fax-u 0 55 243 29 28 i drog elektroniczn na e:mail : sekretariat@braniewo.pl

Organem waciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskw jest Burmistrz Miasta Braniewa.


BURMISTRZ


mgr in. Henryk Mroziski
Obwieszczenie umieszcza si :


  • na tablicach samorzdowych na terenie miasta Braniewa,

  • na tablicy informacyjnej Urzdu Miasta Braniewa, ul.Kociuszki 111, ( I pitro )

  • na stronie internetowej Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie pod adresem www.bip.braniewo.pl


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie o wszczęciu postępowania kończącego się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Zakupie, instalacji i uruchomieniu turbozespołu parowo – kondensacyjnego o”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
19.04.2010, 11:21 CESTwprowadzenie informacji - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania kończącego się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Zakupie, instalacji i uruchomieniu turbozespołu parowo

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.